מאמרים

מאמרים

מתנה על מנת להחזיר במעשר עני

השאלה העקרונית בה נעסוק במאמר זה, האם ניתן לקיים מצות מתנות עניים במתנה ע"מ להחזיר?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

שנת מעשר עני- רווחה, חסד וצמיחה כלכלית

מכון התורה והארץ מקיים מדי שנה. בשנה זו שנת מעשר עני, הרחבנו את העיסוק הרבה מעבר לעיון ממוקד בסוגיות הקשורות למעשר עני,...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

"די מחסורו "–קריטריונים וגבולות

"מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני אם היתה יד הנותן משגת.. לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו.. אפילו...

הרה"ג שלמה דיכובסקי

מאמרים

הפרשת מעשר עני במגזר החקלאי

במאמר זה נבאר כיצד מפרישים בפועל מעשר עני בחלק מיישובי דרום הר חברון. כמו כן נראה מהי הדרך הטובה לקיים מצוה חשובה זו בלא...

הרב יעקב אוהב ציון

מאמרים

אכל או הזיק מעשר עני-תגובה

השגות לגבי המאמר אכל או הזיק מעשר עני

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

אכל או הזיק מעשר עני

אדם שהפריש מעשר עני אולם לאחר מכן אכלו ולא נתנו לעני, מה דינו?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חיוב נתינת מעשר עני מפירות היתר-מכירה

מהו המעמד של מעשר עני בפירות היתר מכירה והאם יש חובה לתת אותו לעניים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מעשר עני בספקות

פירות שספק אם הפרישו בהם תרומות ומעשרות כדין, ופירות שהפרישו מהם ולא נתנו מעשר עני לעני- האם חלה חובה על הקונה להפריש או...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תגובה למאמר: העקרונות בנתינת מעשר עני

תגובה למאמר העקרונות בנתינת מעשר עני

הרב יעקב אפשטיין

toraland whatsapp