מאמרים

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות משסק

השסק חונט בסתיו ופעמים חנטתו מתאחרת לאמצע החורף. במקרים אלו מתעורר הספק איזה פרי חנט לפני ט"ו בשבט ואיזה לאחריו. איך...

הרב אורי רדמן

מאמרים

דין לקט בנשר הקומביין

כיום אין החקלאים נוהגים לעזוב לקט לעניים. אך עדיין יש לשאול אם אותו "נשר", שייך לבעלים, או שהנשר שייך בעיקרו לעניים,...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

דרכי נתינת המעשרות

דרכי נתינת המעשרות מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

"להיות בריתי את לוי" (על נתינת המעשר)

טעמה של נתינת התרומות והמעשרות לכהנים וללויים - מפורסם הוא ופשוט: להחזיק בידם של משרתי ה'. אך אם נשים את לבנו, נוכל...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

איסוף ענבים ע"י נכרים - מירוח נכרי

במערך עבודות האיסוף של יבול כרם ענבי המאכל אנו מעסיקים עובדים נכרים בעבודות של בציר ואריזה. האם בשל כך נפטר היבול מחיוב...

הרב שמעון בירן הי"ד

מאמרים

נאמנות בעל מלון על הפרשת תרו"מ

מה הדין בבעל בית מלון יר"ש ומקיים מצוות, שהוא מתבונן יום יום כיצד הרב המשגיח מפריש תרומות ומעשרות. האם די בעובדה זו כדי...

הרה"ג יהודה זרחיה סגל שליט"א

מאמרים

הגדרת "תלוש" בבצל שלא נאסף

לפי ההלכה (רמב"ם) אין תורמין מן המחובר על התלוש. ויש לשאול, אם בצלים שאינם יונקים עוד מהקרקע, אכן נחשבים תלושים ואפשר...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

דיני תרומות ומעשרות

דינים בעניין תרומות ומעשרות מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

תרו"מ בנבטים

אנשים רבים רגילים לאכול נבטים, הנמכרים כשהם ארוזים בקופסאות פלסטיק שקופות. הזרעים נובטים וצומחים, ולאחר מספר ימים המוצר...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

toraland whatsapp