מאמרים

מאמרים

יבול קיבוצים שיש בהם חברים נכרים

כאשר קונים תוצרת חקלאית (כגון קטניות) הבאה מקבוצים שיש בהם חברים נכרים, כיצד יש להפריש תרומות ומעשרות מיבול זה, שגדל...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שימוש בעלי גפן

אנו משפחה שאבותיה עלו לארץ מעיראק, ואנו רגילים להשתמש בעלי גפן לבישול. בגינה שלנו צומחת גפן צעירה שעדיין לא עברו עליה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מעשר עני ומעשר שני

יש לשאול מדוע התורה קובעת שיש לתת מעשר שני בשנים אבד"ה ומעשר עני בשנים ג"ו?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

גביית תשלום עבור תרומה (תגובה)

הרב עזריאל אריאל שליט"א (אמונת עתיך 23 עמ' 20), ערער על המנהג למכור תרומת חיטה לכוהנים בזול, באומרו שגביית התשלום עבור...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

גביית תשלום עבור תרומה

מקובל לתת חיטת תרומה למשקים שיתופיים שמכרו את הרפתות שלהם לחברים כוהנים, כדי שישתמשו בה להאכלת בעלי החיים שברשותם[1]....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה

לפני שניכנס לבירור המעמד ההלכתי של הכוהנים והלוויים בזה"ז יש לברר מדוע נבחר אהרון וזרעו אחריו לכהן עד סוף כל הדורות?

הרה"ג חיים דוד הלוי זצ"ל

מאמרים

כתב יוחסין ומעלתו בימינו

מחלוקת גדולה נטושה בין האחרונים על גדר הכהונה בימינו

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפרשת תרו"מ פעם נוספת

מדוע יש הנוהגים להפריש תרו"מ מכל דבר שגידולו מהארץ, למרות שיש על האריזה חותמת שהופרשו תרו"מ, והאם אין בכך משום "בל...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פירות של גלות ופירות של גאולה

האם יש קשר בין מצבם של הפירות לבין מצבו של עם ישראל?

הרב גבריאל קדוש

toraland whatsapp