מאמרים

מאמרים

צדקה בפירות תרומה

הפרשת הפירות לצורך תרומות ומעשרות אינה השחתה, אלא מצווה גדולה ותיקון שאדם עושה בפירותיו בכדי שתהיה לו אפשרות לאכלם

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות

מה דין פחי שמן זית שעושרו מהם תרו"מ ולאחר מכן עישרו מהם שוב ?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הסתמכות על נכרי בהפרשת תרו"מ

האם משגיח כשרות יכול ליצור קשר עם הפועל הנכרי הנמצא בבית האריזה ולומר לו כי ישים יותר מאחד ממאה בארגז מסויים המוכן...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

שיעור תרומה מן התורה (תגובה)

תגובה למאמר 'תרומה גדולה-שיעורה'

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

'תרומה גדולה' - שיעורה

הלכה פסוקה היא וכך נתקבל בכל ישראל כי: "תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר "ראשית דגנך" (דברים יח,ד) כל שהוא,...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

הודאת הארץ

לאחר הביעור, יש לומר וידוי שתוכנו הודאה על נתינת המעשרות כנדרש, ובקשת ברכה מה' על העם והארץ

הרב יואל פרידמן

מאמרים

נתינת מעשר ראשון לבת לוי נשואה

מידי פעם אנו נשאלים, האם בת לוי הנשואה לישראל המפרישה תרו"מ פטורה מנתינת מעשר ראשון לאחר ההפרשה, כיוון שעדיין היא זכאית...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

פירות חו"ל שבאו לא"י לענין וידוי

נראה שפירות חו"ל שבאו לא"י גם אם יש בהם דין ביעור ווידוי, מ"מ יש מקום לומר שאין הם מעכבים את הוידוי אם לא הפריש מהם...

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א

מאמרים

הלכות ביעור ווידוי מעשרות

המאמר עוסק בהלכות ביעור ווידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp