מאמרים

מאמרים

חיזוק בתורה וביישוב הארץ

על כבוד התורה, חיזוק ודבקות בתורה ובארץ ישראל, וגבורת מתיישבי גוש קטיף בכנס המרכזי לסיום הש"ס בגוש קטיף, בנוה- דקלים.

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאמרים

גוש קטיף: גוש של אמונה

<p>הרהורים ליום השנה לגירוש. מבט פנימי-אמוני על מציאות החיים ומפעל החיים של תושבי גוש קטיף.</p>

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

עקירת עצים לצורך ציבורי

ישנם מקרים בודדים שהתורה מתירה עקירת עצים- שאינם מניבים כראוי, שענפיו משמשים כקורות, שעץ אחד מזיק לעץ אחר, וכן כאשר...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

השמיעיני את קולך

<p>עיונים רעיוניים בתפילה- הקשר לצרה, השירה לה' והפגישה עם ה'.</p>

הרב ש. יוסף וייצן

מאמרים

ברכה על הפרשת תרו"מ בגבולות עולי מצרים

מדברי הגמרא בחולין עולה שבית שאן הוגדרה מקום שנכבש בידי עולי מצרים ולא בידי עולי בבל, ומשום כך רבי מאיר אכל בבית שאן-...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגבול הדרום מערבי של ארץ ישראל

מכתבו של הרב ישראלי זצ"ל לרב יעקב אריאל משנת תשל"ג בעניין גבולה הדרום מערבי של מדינת ישראל לעניין שמיטה ופטור שביעית

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

קדושת חבל ימית וחוף עזה- מצוות והתיישבות

<p>בימים אלו של חודש אייר חודש של גבורה והתחזקות ביישוב הארץ, עולה ונידונת מחדש שאלת קדושת חבל עזה: האם היא קדושה...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

ארץ ישראל

אחת הבעיות ההלכתיות המסובכת ביותר בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ, היא קביעת גבולות הארץ המקודשת לחיוב תרומות ומעשרות...

הרב שלמה גורן זצ"ל

מאמרים

גבולות הרמב"ם: 'גבולות מסעי' או 'ברית ביה"ב' (תגובה)

באמונת עתיך 102 כתב הרב רבינוביץ מאמר בו הוא מסמן את הגבול הדרומי לדעתו של הרמב"ם. הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, בתגובה...

הרב ישראל אריאל