מאמרים

מאמרים

הלכות נתינת מעשר ראשון ומעשר עני

שנת תשפ"א היא השנה השישית ממחזור השמיטה ועל כן היא שנת מעשר עני. בשנה זו מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני, מלבד ההפרשות...

מאמרים

האם מעשר עני הוא מעשר (תגובה)

תגובה למאמר 'העקרונות בנתינת מעשר עני'

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מצוות נתינת מעשר עני על ידי "בית האוצר"

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

טובת הנאה בחלוקת מעשר עני

במאמר זה אנו מבקשים לברר באילו מקרים ותנאים כן יש לבעל השדה טובת הנאה במתנה זו. בדיוננו נראה כי הלך החשיבה של חז"ל...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

העקרונות בנתינת מעשר עני

במאמר זה נברר את שיעור נתינת מעשר עני ומתי בעל השדה יכול לקבוע מי יקבל את המעשר ומתי אין לו טובת הנאה וכל עני יכול לקחת,...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

נתינת מעשר כספים ע"י עבודה

ראובן נוהג לתת מעשר כספים. כיון שבמקצועו הוא מרצה המשתכר ממתן הרצאות לציבור, הוא החליט לתת מספר הרצאות בחינם ובהתנדבות...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

חישוב מעשר כספים מתרומות למוסדות המוכרים לצרכי מס

אדם הנותן צדקה למוסד מוּכָּר לענייני מס מקבל מהמדינה החזר עליו בגובה שליש מנתינתו. האם בחשבון מעשר כספים שלו הוא צריך...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הנדסה גנטית בראי ההלכה

כיום יש מוצרים שנוצרו בהנדסה גנטית, ויש המערערים על כשרותם, הן מדיני כלאיים, הן מנימוקים של החדרת חלקי גֵנים האסורים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מיהו עני

השנה היא שנת מעשר עני - בהגדרת 'עני' המשנה אומרת "מי שיש לו מאתים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני..." כיצד נתרגם...

הרב שמואל דוד

toraland whatsapp