מאמרים

מאמרים

פדיון מעשר שני בירושלים בזמן הזה

במצוות הבאת מעשר שני לירושלים נאמר בתורה (דברים יד, כד-כה) שאין חיוב להעלות את פירות המעשר עצמם כי אם את כסף פדיונם....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מעשר עני במקום מעשר שני

תחושת העשיר היא רגש עליונות - רגשי רחמים על העני שזקוק לו, ראשיתה של הרגשה זו, במחשבה - שהנתינה נועדה לעזור למקבל בלבד....

הרב דורון ותקין

מאמרים

מכרי עניים במעשר עני

בשנת מעשר עני מן הדין מפרישים את המעשר ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש...

הרב דורון ותקין

מאמרים

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר" בשדה כאשר ידוע שאין מגיעים לשם עניים. ותחילה יש לדון בדבר בהשוואה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

שאלת בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

מעשר עני וספק מתנות עניים

המאמר עוסק במעשר עני וספק מתנות עניים

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

נתינת מעשר עני במתנה ע"מ להחזיר

כדי להינצל מגזל מעשר עני הציע הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לתת את כל המעשר עני לגבאי צדקה בתור מתנה ע"מ להחזיר. וכך המעשר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

נתינת מעשר-עני לעניים

האם ניתן לקיים מעשר עני בנתינת שווי הפירות לעניים או לקופות צדקה הדואגות לעניים – במקום לתת את הפירות עצמם?

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp