אמונה והלכה

מאמרים

הכנת כד שמן טהור - הנחיות

מכון המקדש עוסק בהכנת כד שמן טהור, לראשונה אחרי אלפיים שנה. יהי רצון שנזכה לברר את ההלכות לאמיתתן וליישם אותן כהלכה,...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

דף גמרא בכל יום

ישנם אנשים גדולים שבמשך חייהם גורמים למהפכה גדולה. ויש מהפכות שדורשות זמן, ורק לאחר שנים יודעים להות ולהעריך אותן,...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

אסיף- כתב עת תורני חדש לישיבות הסדר

כתב העת ייצא על ידי איגוד ישיבות ההסדר ויהיה פתוח לכל עולם הישיבות הציוני דתי. בין הנושאים שיידונו בו- גמרא, הלכה...

מאמרים

הביצה או התרנגולת?

כל מה שרציתם לדעת על הביצה - תהליך הייצור, הפריה וצער בעלי חיים. וגם מה לעשות עם ביצה שהתגלה בה דם?

דר' אליקום ברמן

מאמרים

יום טוב שני בגוש קטיף?

מהם גבולותיה של ארץ ישראל לענין יום טוב שני של גלויות, על פי מה נקבע הדבר, והאם בעזה ובסביבותיה יש לנהוג יום אחד או...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

שמירת המקדש

כידוע כניסה למקום הר הבית בטומאה ובבגדים שאינם הולמים אסורים מדאורייתא גם בזה"ז. השאלה האם כדאי, האם מותר או שמא אסור...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

גידול מסחרי של בעלי חיים טמאים

האם מותר לגדל יענים, שהם עוף טמא, ע"מ למכור את בשרם לנכרים, להשתמש בנוצותיהם לקישוט, וכן בביציהם למעשי אומנות?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

שילוח הקן

אם אין למשלח מה לעשות עם הגוזלים וממילא יחזירם לקן, האם עדיין חובה עליו לקיים מצות שילוח הקן?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פרעון חוב והשאלה בפירות שביעית

אשה נתנה לשכנתה בקבוק מיץ ענבים לשבת, לאחר השבת החזירה השכנה מיץ ענבים של שביעית (אוצר בית דין), האם מותר הדבר?

הרב יהודה הלוי עמיחי