אמונה והלכה

מאמרים

השיבה שופטינו כבראשונה

מערכת המשפט בישראל עוברת לאחרונה בירור תוכני בהקשר ליחסה אל הגיור בישראל. הקשר בין הגירות למעמד הדין והמשפט איננו מאולץ...

הרב דורון ותקין

מאמרים

תפילה במקום שמריחים ריח של רפת או לול

כיצד יש לנהוג בבית הכנסת הנמצא באזור חקלאי, ובשעות מסויימות נושאת הרוח ריחות מהרפתות והלולים הנמצאים במרחק של כמה מאות...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

תפילת גשמים בשמיטה

תנו רבנן: מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

סוגי גשם בתפילת כהן גדול ובתפילותינו

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שאם תהיה שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכין...

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

ועננו בורא עולם

הלכה שמורה לנו להוסיף בקשה מיוחדת לגשמים בכל יום מימות החורף בעת עצירת גשמים, לא מצאנו כתובה בשו"ע. במאמר זה נברר...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

'קוממיות לארצנו' או 'קוממיות בארצנו'

האם המברך ברכת המזון בארץ ישראל צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות לארצנו', או מכיוון שכבר הוא בארץ, צריך לומר 'הרחמן...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

"חזק חזק ונתחזק"

לרגל סיום ספר ויקרא- מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

רבנים נוספים

מאמרים

ברכות הריח בצמחים ובפירות

ניגש אלי יהודי עם גבעולי שיח מעוצה אשר יש להם ריח טוב, ושאל איזו ברכה יש לברך עליו?

הרב יעקב אפשטיין