אמונה והלכה

מאמרים

סוגי גשם בתפילת כהן גדול ובתפילותינו

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שאם תהיה שנה זו שחונה תהיה גשומה, ולא יסור שבט מבית יהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכין...

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

ועננו בורא עולם

הלכה שמורה לנו להוסיף בקשה מיוחדת לגשמים בכל יום מימות החורף בעת עצירת גשמים, לא מצאנו כתובה בשו"ע. במאמר זה נברר...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

'קוממיות לארצנו' או 'קוממיות בארצנו'

האם המברך ברכת המזון בארץ ישראל צריך לומר 'הרחמן הוא יוליכנו קוממיות לארצנו', או מכיוון שכבר הוא בארץ, צריך לומר 'הרחמן...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

"חזק חזק ונתחזק"

לרגל סיום ספר ויקרא- מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

רבנים נוספים

מאמרים

ברכות הריח בצמחים ובפירות

ניגש אלי יהודי עם גבעולי שיח מעוצה אשר יש להם ריח טוב, ושאל איזו ברכה יש לברך עליו?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

"הישן יתחדש והחדש יתקדש"

האם יש לברך עליהם שהחיינו בפירות שנמצאים כל השנה בשוק בעזרת קירור וכדו'? מה ההגדרה המדויקת לפרי חדש ומתי ברכת שהחיינו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ברכת המצוות

המאמר עוסק בענייני ברכות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

מאמרים

ברורים בברכת האילנות

ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

הרב אברהם סוחובולסקי