אמונה והלכה

מאמרים

האכלת קטנים ספיחים

האם מותר לבנות שרות לאומי בגן ילדים להאכיל את הילדים מאכלים שיתכן שהם ספיחים גמורים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בשולי נכרים באגוזי קשיו

האם אגוז הקשיו אשר קולים אותו בארץ מותר באכילה מצד בשולי נכרים?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

החגז ביום טוב

החגז הוא מכשיר שמורכב על מערכת הגז וביום טוב מותחים קפיץ לזמן שקובעים מראש, על ידי כך אפשר להדליק את האש ולאחר זמן נכבית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הכתב והספר

היום זוכים התלמידים בבתי הספר לחזור ללימודים. שוב יחבשו את ספסלי הלימודים ויגמעו כמות רבה של ידע, לצורך כך רכשו ההורים...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ניפוי קמח ביום טוב

בימינו, שהקמח מנופה ניפוי ראשון במטחנות, האם מותר לנפות שוב את קמח ביום טוב?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כי יפול הנופל, האם זה נמנע?

שוב שמענו השבוע על ילד שנפל ממרפסת ביתו ושוב פציעות לא פשוטות, הפעם לא הסתיים באסון כבד יותר, אך האם אפשר לחייב לפי...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

השיבה שופטינו כבראשונה

מערכת המשפט בישראל עוברת לאחרונה בירור תוכני בהקשר ליחסה אל הגיור בישראל. הקשר בין הגירות למעמד הדין והמשפט איננו מאולץ...

הרב דורון ותקין

מאמרים

תפילה במקום שמריחים ריח של רפת או לול

כיצד יש לנהוג בבית הכנסת הנמצא באזור חקלאי, ובשעות מסויימות נושאת הרוח ריחות מהרפתות והלולים הנמצאים במרחק של כמה מאות...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

תפילת גשמים בשמיטה

תנו רבנן: מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף...

הרב יהודה הלוי עמיחי