אמונה והלכה

מאמרים

גידול מסחרי של בעלי חיים טמאים

האם מותר לגדל יענים, שהם עוף טמא, ע"מ למכור את בשרם לנכרים, להשתמש בנוצותיהם לקישוט, וכן בביציהם למעשי אומנות?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

שילוח הקן

אם אין למשלח מה לעשות עם הגוזלים וממילא יחזירם לקן, האם עדיין חובה עליו לקיים מצות שילוח הקן?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פרעון חוב והשאלה בפירות שביעית

אשה נתנה לשכנתה בקבוק מיץ ענבים לשבת, לאחר השבת החזירה השכנה מיץ ענבים של שביעית (אוצר בית דין), האם מותר הדבר?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

האכלת קטנים ספיחים

האם מותר לבנות שרות לאומי בגן ילדים להאכיל את הילדים מאכלים שיתכן שהם ספיחים גמורים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בשולי נכרים באגוזי קשיו

האם אגוז הקשיו אשר קולים אותו בארץ מותר באכילה מצד בשולי נכרים?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

החגז ביום טוב

החגז הוא מכשיר שמורכב על מערכת הגז וביום טוב מותחים קפיץ לזמן שקובעים מראש, על ידי כך אפשר להדליק את האש ולאחר זמן נכבית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הכתב והספר

היום זוכים התלמידים בבתי הספר לחזור ללימודים. שוב יחבשו את ספסלי הלימודים ויגמעו כמות רבה של ידע, לצורך כך רכשו ההורים...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

ניפוי קמח ביום טוב

בימינו, שהקמח מנופה ניפוי ראשון במטחנות, האם מותר לנפות שוב את קמח ביום טוב?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

כי יפול הנופל, האם זה נמנע?

שוב שמענו השבוע על ילד שנפל ממרפסת ביתו ושוב פציעות לא פשוטות, הפעם לא הסתיים באסון כבד יותר, אך האם אפשר לחייב לפי...

הרב יצחק גרינבלט