אמונה והלכה

מאמרים

ברכת מציב גבול אלמנה

מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על מזבחך ועל היכלך עיון בברכת מעין שלוש

בברכת מעין שלוש אנו מוסיפים על "מזבחך" וכן על "היכלך". תוספות אלו אינן מוזכרות בברכת המזון, בה אנו מתפללים רק "על הבית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני קדימה בברכות בפירות שביעית

האם יש להקדים בברכות את פירות שביעית לפירות משבעת המינים שאינם גידולי שביעית?

הרב איתן קופיאצקי

מאמרים

הלכות חול המועד למגדלי ירקות בחממה

הלכות חולו של מועד, הם מן ההלכות הסבוכות שעליהן נכתב: "דינים דחול המועד נפישים (=רבים), ואין לעמוד על עיקרם אם לא בדקדוק...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

קטיף פרחים בחול המועד

אני מתפרנס מגידול פרחים. הפרחים שאני מגדל מיועדים בעיקר לשיווק ביישובים שבסביבה הקרובה. האם מותר לקטוף אותם בחול המועד...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

נספח: בעניין קטיף פרחים בחוה"מ

חליפת מכתבים בין הרב עזריאל אריאל לבין הרה"ג יהושע י. נויבירט

הרב עזריאל אריאל והרה"ג יהושע י. נויבירט

מאמרים

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים

באופן כללי אסורה מלאכה בחול המועד, פרט לחמישה עניינים: דבר האבד, צורכי אוכל נפש, פועל שאין לו מה לאכול, צורכי רבים,...

הרב יאיר דרייפוס

מאמרים

השקיה בחול המועד

האם מותר לתכנת את המחשב (או את קוצב המים) בחול המועד, כך שלאחר מכן, בשעה שהוא פותח את הברז, ישקה את הצמחים שההשקיה אינה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

השקאה בחול המועד (תגובה)

תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

הרב יעקב אפשטיין