אמונה והלכה

מאמרים

נספח: בעניין קטיף פרחים בחוה"מ

חליפת מכתבים בין הרב עזריאל אריאל לבין הרה"ג יהושע י. נויבירט

הרב עזריאל אריאל והרה"ג יהושע י. נויבירט

מאמרים

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים

באופן כללי אסורה מלאכה בחול המועד, פרט לחמישה עניינים: דבר האבד, צורכי אוכל נפש, פועל שאין לו מה לאכול, צורכי רבים,...

הרב יאיר דרייפוס

מאמרים

השקיה בחול המועד

האם מותר לתכנת את המחשב (או את קוצב המים) בחול המועד, כך שלאחר מכן, בשעה שהוא פותח את הברז, ישקה את הצמחים שההשקיה אינה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

השקאה בחול המועד (תגובה)

תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תשובה להשגה)

תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

העבודות המותרות והאסורות בחול המועד

לקראת ימי חול המועד הקרבים ובאים, נא להזכיר מהן העבודות שמותר לעשותן במשק בחול המועד, ומהן העבודות שאסור לעשותן?

מאמרים

הזרעה בחול המועד

המאמר עוסק בהזרעת פרה בחול המועד

שמואל מאיר

מאמרים

הזרעת בהמה בחול המועד

ההזרעה מתבצעת כיום באופן מלאכותי, ע"י רופא וטרינר המגיע לרפת ומזריק את תאי הזרע לגופה של הפרה. האם מותר לבצע את הפעולה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

פתיחת כיסוי חממה ומנהרה בשבת

את פעולת הכיסוי יכולים לעשות לפני שבת, ברם את הפתיחה חייבים לעשות בשבת. ונשאלה השאלה האם מותר לעשות כן בשדה ישראל על ידי...

הרב יהודה הלוי עמיחי