אמונה והלכה

מאמרים

מאיץ-חום חיצוני לדוד חימום בשבת

השיווק של המוצר מלווה בהודעת 'מותר לשימוש בשבת', בצירוף מכתב מאת הרב דב ליאור שליט"א, ורבנים נוספים שהצטרפו תוך הסתמכות...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

החיישנים הם כלי העבודה המודרניים (תגובה)

לאחר בקשת המחילה, אגיב ב'קצירת האומר' על דבריו המחודשים ביותר של מורנו הג"ר נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א, (להלן: הרנ"ר),...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

נספח: בדין חיישנים

אנו אסירי תודה לרבנים פיקסלר ורייף שליט"א על שפירשו את פעילות החיישנים בצורה המובנת לכל הרוצה להבין, והסיקו מסקנות כהלכה...

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מאמרים

הפעלת חיישנים בשבת

בתחום החשמל והטכנולוגיה דברים מתחדשים כל הזמן. לעִתים גם שינויים קלים יכולים להיות בעלי משמעות רבה מבחינה הלכתית. הנושא...

הרב אלי רייף והרב דרור פיקסלר

מאמרים

חיטוי עטין הפרה ביוד בשבת

במאמר נדון בגדרי פעולות שמטרתן הוא ריפוי הפרה והאם ניתן לעשות עבור הבהמה פעולות שמונעות צער בשבת?

הרב דוד אייגנר

מאמרים

הזמנת וטרינר או טכנאי גויים על ידי עובד גוי בשבת

אחת השאלות שיש לדון בהן בנושא הטיפול בבעלי חיים בשבת היא: האם מותר לומר לעובד גוי לקרוא לווטרינר או לטכנאי גויים בשבת,...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

עשיית מלאכות בערב שבת ברפת

מהם השיקולים המעשיים וההלכתיים שצריכים לעמוד לפני הרפתן, בבואו להכריע אלו מלאכות ניתן לעשות בערב שבת, ועד מתי ניתן...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

עבודת הווטרינר בחול המועד

מחד גיסא ברור שמדובר בזמן שאינו יום חול ככל ימות השנה, ומאידך גיסא מכיוון שאין בו איסור מלאכה גורף, קיימת נטייה להקל...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

גאוותן של ישראל

האם יש דבר כזה גאוה יהודית? האם היא טובה? במשך שנים למדנו על כך שאדם צריך לתקן את מידותיו, להגיע למיצוע במידות, כפי...

הרב יצחק גרינבלט