אמונה והלכה

מאמרים

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תשובה להשגה)

תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

העבודות המותרות והאסורות בחול המועד

לקראת ימי חול המועד הקרבים ובאים, נא להזכיר מהן העבודות שמותר לעשותן במשק בחול המועד, ומהן העבודות שאסור לעשותן?

מאמרים

הזרעה בחול המועד

המאמר עוסק בהזרעת פרה בחול המועד

שמואל מאיר

מאמרים

הזרעת בהמה בחול המועד

ההזרעה מתבצעת כיום באופן מלאכותי, ע"י רופא וטרינר המגיע לרפת ומזריק את תאי הזרע לגופה של הפרה. האם מותר לבצע את הפעולה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

פתיחת כיסוי חממה ומנהרה בשבת

את פעולת הכיסוי יכולים לעשות לפני שבת, ברם את הפתיחה חייבים לעשות בשבת. ונשאלה השאלה האם מותר לעשות כן בשדה ישראל על ידי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הנקה ושאיבת חלב בשבת

המאמר היסודי שלפנינו עוסק בהלכות הנקה בשבת - האם מותר לשאוב בשבת חלב-אם לתוך בקבוק עבור תינוק המתקשה לינוק כדרכו? אם אכן...

הרב אריה כץ

מאמרים

גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת – תגובה לתגובה

תודה רבה לרב איתם הנקין על חידוד הדברים. תחילת דבריו הם בסברא, והדברים במאמרנו מבוארים לפי דרכנו. על משמרתנו נעמודה....

הרב ד"ר דרור פיקסלר והרב אלי רייף

מאמרים

פתרון הלכתי-טכני למים חמים בשבת מדוד ביתי ('בוילר')

במאמר זה נפרט את הבעיות הכרוכות בשימוש במים חמים מדוד חשמל ביתי בשבת ונציג פתרון חדשני של מכון צומ"ת ש'נולד' בשנה...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת – תגובה

נקיטנא בשיפולי גלימייהו דרבנן ואכתוב את הנראה לענ"ד בטעם ההלכה שאין חילוק בין הפעלת מכשיר חשמלי על ידי חיישנים כהאי...

הרב איתם הנקין