אמונה והלכה

מאמרים

הנקה ושאיבת חלב בשבת

המאמר היסודי שלפנינו עוסק בהלכות הנקה בשבת - האם מותר לשאוב בשבת חלב-אם לתוך בקבוק עבור תינוק המתקשה לינוק כדרכו? אם אכן...

הרב אריה כץ

מאמרים

גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת – תגובה לתגובה

תודה רבה לרב איתם הנקין על חידוד הדברים. תחילת דבריו הם בסברא, והדברים במאמרנו מבוארים לפי דרכנו. על משמרתנו נעמודה....

הרב ד"ר דרור פיקסלר והרב אלי רייף

מאמרים

פתרון הלכתי-טכני למים חמים בשבת מדוד ביתי ('בוילר')

במאמר זה נפרט את הבעיות הכרוכות בשימוש במים חמים מדוד חשמל ביתי בשבת ונציג פתרון חדשני של מכון צומ"ת ש'נולד' בשנה...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת – תגובה

נקיטנא בשיפולי גלימייהו דרבנן ואכתוב את הנראה לענ"ד בטעם ההלכה שאין חילוק בין הפעלת מכשיר חשמלי על ידי חיישנים כהאי...

הרב איתם הנקין

מאמרים

מאיץ-חום חיצוני לדוד חימום בשבת

השיווק של המוצר מלווה בהודעת 'מותר לשימוש בשבת', בצירוף מכתב מאת הרב דב ליאור שליט"א, ורבנים נוספים שהצטרפו תוך הסתמכות...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

החיישנים הם כלי העבודה המודרניים (תגובה)

לאחר בקשת המחילה, אגיב ב'קצירת האומר' על דבריו המחודשים ביותר של מורנו הג"ר נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א, (להלן: הרנ"ר),...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

נספח: בדין חיישנים

אנו אסירי תודה לרבנים פיקסלר ורייף שליט"א על שפירשו את פעילות החיישנים בצורה המובנת לכל הרוצה להבין, והסיקו מסקנות כהלכה...

הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מאמרים

הפעלת חיישנים בשבת

בתחום החשמל והטכנולוגיה דברים מתחדשים כל הזמן. לעִתים גם שינויים קלים יכולים להיות בעלי משמעות רבה מבחינה הלכתית. הנושא...

הרב אלי רייף והרב דרור פיקסלר

מאמרים

חיטוי עטין הפרה ביוד בשבת

במאמר נדון בגדרי פעולות שמטרתן הוא ריפוי הפרה והאם ניתן לעשות עבור הבהמה פעולות שמונעות צער בשבת?

הרב דוד אייגנר