נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
קראתי את תשובותיו של הרב בעינייני מעשר כספים ויש לי כמהשאלות.א.כשהרב אומר שכשאדם במינוס לא חייב להפריש מעשר, הריהמינוס הוא כתוצאה של הוצאות שונות כגון מזון דלק וכו'.שאלתיהאם המעשר הוא מההכנסות פחות ההוצאות בכל חודש ז"א עלהיתרה?ב.אם קבלתי סכום כסף ואני רוצה לשים עשירית בחסכון לילדיםלהוצאות כגון לימוד…

מנוי במפעל הפיס

הרב יעקב אריאל
האם מנוי במפעל הפיס יכול להחשב כמעשר כספים?

מעשר כספים ל"מאמין וזורע"

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לתת ממעשר כספים ל"מאמין וזרע" למרות שבסוף הדבר בס"ד הכסף יוחזר.

מעשר כספים לצורך לימוד תורה

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להפריש ממעשר עבור לימוד תורה עצמי?מדובר על מסגרת לימוד הלכה בתשלום (צורבא מרבנן).שאלתי מתחלקת לשניים:1. התשלום הבסיסי אותו כ"א משלום עבור הלימוד.2. האירגון צריך להגיע למינ. תשלום של הקבוצה הלומדת, שהואגבוה מסך הלומדים, האם את ההפרש הזה ניתן לשלם מכספי מעשר?יכול להיות שאם יחסר הכסף הזה, יתבט…

מצוות מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
האם מעשר כספים זוהי מצווה או מנהג?מה המקור של מעשר כספים?מהו הסכום שיש לתרום בכל חודש?האם ניתן לתרום לכל ארגון שזקוק לכך?

שימוש במעשר כספים ללימודים במדרשה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אני מורה בשנת ההוראה הראשונה, עובדת מס' שעות לא רב (מהשהצלחתי למצוא...) ומכאן שגם ההכנסה לא גדולה. מתוך רצוןלשמור על הרמה הרוחנית ולהתמלא, נרשמתי לתכנית של ערבלימוד (ערב קבוע בשבוע) במדרשה. ברצוני לשאול האם אנייכולה להשתמש בכספי מעשר כספים כתשלום למדרשה (לאחרהתשלום החודשי עדיין ישאר ס…

עליה לתורה כמעשר כספים

הרב יעקב אריאל
האם ניחשבת קניית עלייה לתורה בבית הכנסת כחלק ממעשר כספים

הפרשת מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
ירושה שמורישה נתנה לנכדיו, האם צריך להפריש ממנה מעשר כספים, ואם כן מתי, עתה לפני שחולקה לנכדים או כל נכד כשיקבל את חלקו?

מעשר כספים לסטודנטים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב .אנו זוג סטודנטים. הלומדים במכללה .חלק משכר הלימוד קיבלנו מענקים והחזר שכר לימוד ממשרד החינןך. האם צריך לתת מכך מעשר כספים?ב. האם ירקות סנספורט נקיים מחרקים?

מעשר כספים בזמן עבודה

הרב יעקב אריאל
אני שכיר המקבל משכורת לפי שעות עבודה. במשך השבועיים של הפעילות למנוע את תוכנית ההתנתקות הפסקתי לעבוד כדי לפעול במעבר מבית לבית וכדומה. (ב"ה ראינו ברכה בעמלנו). שאלתי, אם ניתן להחשיב את זמן הפעילות למעשר כספים?

מעשר כספים לבת שרות

הרב יעקב אריאל
האם בת שירות לאומי ש"משתכרת" בכ 750 ש"ח לחודש, שמתוך זה צריכה לממן עצמה בכל דבר כמעט והיא לא גרה בבית הוריה, צריכה לעשר מזה מעשר כספים? ואם כן, באיזו מידה?

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
האם בעלי עסקים יכולים להשתמש במעשר כספים על מנת לפרסםאת העסק שלהם בעלוני פרשת שבוע שמחלקים לבאי בית הכנסת,כך שע"י זה יממנו את העלונים?

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
האם לבעל משפחה מותר להפחית את סכום הצדקה הקבוע בהתאםלהוצאות: א. החינוך. ב. הטיפולים הרפואיים?

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
לפני כחודשיים התחתנו וב"ה קיבלנו הרבה כספים במזומן כמתנהלחתונה. באיזה מקרה צריך להפריש מעשר כספים? האם מותרלחסוך אותו למועד שנזדקק לו?מעשר כספים

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרביש לי ב"ה 2 ילדים גדולים בישיבה, האם אני מחוייבת במעשרכספים, מאחר ושמעתי שמגילאים אלו אין לעשר כספים מאחרוהמעשר נחשב כשכר לימוד.בעבר נהגנו לשלם עבור חינוך כתות א-ח תשלום פרטי של ת"ת.

תרו"מ מעץ בגינה ורפורמי שדורש בבהיכנ"ס

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכבוד הרב:א.עץ פרי שגדל בחצר הבית האם מותר לאכול אכילת ארעי (אחד אחד) מבלי לעשר כשאוכלים בחצר?ב.בבית הכנסת שאני מתפלל אין רב , מכיוון שהקהילה חמימיה ורוצה לקרב היא נותנת גם לאדם רפומי וקונסרבטיבי לעלות לתורה ולומר דבר תורה לפעמים , כיצד עליי להתנהג כבן תורה במצב זה? אני משתדל בשל כך לא לה…

מעשרות בעלי לימון ושמיטה בפירותיו

הרב יעקב אריאל
בס"דשבוע טוב ושלום לכבוד הרב,אני גר עם שותפים בדירה שכורה, ובחצר של הבית גדל עץ לימון. א. במוצאי שבת אנו נוהגים לקטוף עלה מעץ הלימון, ולברך עליו בורא עצי בשמים.האם עלינו להפריש תרומות ומעשרות מאותו עלה בודד?ב. פירות העץ בשנה הבאה יהיו קדושים בקדושת שביעית.  כיצד עלינו לנהוג בענין הפקרת הפירות שלו,…

מעשר כספים על ירושה

הרב יעקב אריאל
האם הרב יוכל לפרט מה צריך להפריש בגין כספי ונכסי ירושה, והאם ניתן להעביר את כספי המעשר לבנים נשואים ובאלו תנאים. תודה לכב' הרב ושבוע טוב

מעשר כספים מהלוואה

הרב יעקב אריאל
השלום והברכה לכבוד תורתו שליט"א.שתי שאלות לי בקשה בנושא מעש"כ:1.האם על החזרים ממס הכנסה צריך להפריש מעש"כ?2.בהלוואה שניתנה מהמעביד,והמעביד מנקה חלק ממנה כל חודש עד הפרעון, האם צריך להפריש גם מההחזרים,או שמא לא?תודה רבהושבבניין ירושלים ננוחם במהרה.

מעשר כספים למטרות ציבוריות

הרב יעקב אריאל
ביישובינו מעוניינים לקדם שני פרוייקטים חשובים,א. בנית בית כנסת קבע.ב. מערכת מיגון ליישוב (יישוב ביש"ע).שאלתי היא האם מותר לתרום למטרות אלו מכספי מעשר כספים? שמעתי שרב מסויים פסק בנושא המיגון שיש הבדל בין תושבי היישוב, שהם אלו שיהנו ממערכת המיגון (ולכן אינם יכולים לתרום ממעשר כספים) לבין אנשים מחוץ ל…