נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

כהנים בשמחת תורה

הרב יעקב אריאל
השאלה כבר לא למעשה השנה, אבל אנחנו צריכים ללמוד לשנההבאה. השאלה היא 1.בשמחת תורה כשמעלים את כל המתפלליםלתורה, אם ישנו מספר מצומצם של כהנים בבית הכנסת, האםחייבים להעלות את הכהןואחריו לוי כל פעם גם אם זה אותו כהןכשמגיעים לזאת הברכה? 2.האם ניתן במקום זה, לחזור על"אחרון", כלומר, אותה קריאה על מנת לא להי…

שמיני עצרת ושמחת תורה

הרב יעקב אריאל
אנו בא"י מאחדים בין שמיני עצרת לשמחת תורה כשבחו"ל זה היהנפרד, האם באמת התוכן של שני הימים שווה?

קדיש אחרי הושענות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א,בבית הכנסת שלנו, נוהגים להגיד הושענות מיד אחרי הלל.היום (בהושענה רבה), טעה הש"ץ ואמר קדיש שלם אחרי הלללפני הושענות.אחרי גמר הושענות היתה מחלוקת אם להגיד קדיש שלם שוב או לא.עם מי הדין?בכבוד,

הכנת הסוכה לישיבה בה בשמיני עצרת

הרב יעקב אריאל
מי שצריך בגלל חוסר מקום לאכול בסוכה בשמיני עצרת מה צריךלעשות?

לינה בסוכה

הרב יעקב אריאל
אשתי במסגרת עבודתה עובדת בשעות הערב והלילה ומגיעה מדי פעם בין 00:1 ל-00:4 לפנות בוקר הביתה (היא עובדת במוקד לרפואה דחופה ושעת הסגירה תלויה במספר הפונים) . יש לנו ילדים קטנים - האם יש לי חובה לישון באותם לילות בסוכה (אנוגרים בבניין והסוכה לא סמוכה לבית) - האם עלי לדאוג לביביסיטר (בעיית צניעות?), להיש…

הקדמת ההקפות לפני תפילת ערבית

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.כידוע חג שמחת תורה הקרוב יחול בשעון קיץ. שאלתנו היא האם ניתן לערוך את ההקפות לפני תפילת ערבית?תודה רבה.

מחצלת קנים לסכך

הרב יעקב אריאל
יש לי מחצלת קנים ואני לא זוכר כעת מהיכן יש לי אותה וגם אולי השתמשתי בה למחיצה הבן אומר שהתמשנו במחצלת בשנה שעברה לסכך רצית לדעת מה הדין

הרוח שהעיפה את הסכך והרוח שהשיבה

הרב יעקב אריאל
משב רוח העיף סכך על יתרת הסכך והסוכה נפסלה בגלל אויר יותר מג' טפחים. משב רוח שני דחף את הסכך שעל גבי חברו חזרה למקומו. האם הסוכה כשרה?

סוכה מעל בריכה או בור מים

הרב יעקב אריאל
מי שסיכך מעל בריכה או בור מים שיש בהם מים האם יכול לקיים בתוכו מצות ישיבת סוכה?

מעמיד

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבבמרפסתי מחצלת גדולה (בערך 3*7 מטרים) שקניה מחוברים זה לזה בחוטי ברזל. היא מונחת על גבי מוטות קבועים של עץ (שרוחבם כעשרים ס"מ והרווח ביניהם גדול), וקשורה אליהם בחוטי ברזל (נראה לי שגם לולי קשירה זו לא היתה המחצלת עפה ברוח מצויה) האם זהו סכך כשר לכתחילה? אם לא, האם ניתן להוסיף סכך כשר מ…

ערבה שהשחירה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. מה דין ערבה שהשחירה (בהיותה בשקית בשמש)?תודה ובברכת כל טוב.

ישיבה במקום ההקפות

הרב יעקב אריאל
בדר"כ כאשר ספר תורה בתנועה ממקום למקום אנו עומדים. מדוע אנו מתירים לעצמנו לשבת במקום שיש בו הקפות?

בעניין אתרוגים מורכבים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.ברצוני לשאול מספר שאלות לגבי הרכבת אתרוגים.א. האם נכון שמרן הרב זצ"ל פסק הלכה למעשה שמותר לצאתי"ח מצוות אתרוג כאשר עץ מורכב הורכב בעץ שאינו מורכב, אושהוא כתב את הדברים ע"מ להסביר את שיטת הב"א והסובריפכמותו?ב. אם מרן הרב זצ"ל אכן פסק כך - האם במציאות נהגו כך בניהיישוב החדש בפרדסי האתרו…

תערובת ערלה באתרוגים

הרב יעקב אריאל
חבר שלי שהוא בעל פרדס אתרוגים, הפקיר את פרדסו (בפרדסיותר מ400 עצים). הלוקטים ליקטו בין היתר גם עץ אחד של ערלה.הוא סיפר לי שהרב התיר את האתרוגים מדין ביטול ב200.ולכאורה יש לשאול:1. הלוא אתרוג הוא דבר שבמניין, ולפי הרמ"א אינו בטל.2. הרב זצ"ל במשפט כהן א כתב שאתרוג המותר מדין ביטולאינו נחשב היתר אכילהת…

הוצאת סורגים מעל סוכה

הרב יעקב אריאל
ב"ה תסתיים בניית בנייננו בקרוב, והדיירים רוצים לדעת האם מותר לעשות סורגים בולטים בחלון שנמצא מעל מרפסת סוכה. תודה רבה.

"אתרוג ה"מוחזק כבלתי מורכב

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,הצטברו אצלי שלוש שאלות בנוגע לחגים ומועדים, אשאל אותןבהודעות נפרדות לנוחיות מנהלי האתר. השאלה הראשונה:השנה קניתי, בניגוד לשנים קודמות, אתרוג "אשכנזי" (לא זןתימני, ולא חב"ד, ולא מרוקאי).האתרוג בא מפרדס ידוע ו"מוחזק כבלתי מורכב", אולם לאחר החגפתחתיו וראיתי מבנה פנימי זהה כמעט לחלוטין לזה…

הדופן עקומה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.במהלך החג גיליתי שסכך הסוכה אינו מעל הדופן האמצעית אלאמשוך ממנו לפנים.הסיבה היא כיון שהדופן עקומה במקצת.כך שהסכך היה מעל בסיסהדופן אבל הדופן עקומה לחוץ כך שהסכך לא מעל לראש הדופן.האם ניתן "לחתוך" את הדופן בגובה עשרה טפחים, כלומר לאלהתחשב במרחק בין ראש הדופן לסכך אלא רק במרחק בצורהאנכי…

תקון הגשם בשמח"ת בחו"ל לבני א"י

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום, האם ב'הזכרת גבורות גשמים' יש את החילוק של בני א"י ובני חו"ל?ואם כן, האם בני א"י הנמצאים (לצערם) בחו"ל ועתידים לחזורבעוד מס' חודשים לא"י יזכירו גבורות גשמים ותקון הגשם במוסף שלשמיני עצרת?

פרגולה כסכך

הרב יעקב אריאל
אדם שמתארח אצל הוריו, המשתמשים בפרגולה שצילתה מרובה מחמתה. הקרשים מחוברים במסמרים לקורות (שיש בעוביין 8 ס"מ).במשך השנה יש לוחות פלסטיק ע"ג הפרגולה, ולמשך חג הסוכות - אביו מסיר את הלוחות הללו, ושם ענפי סכך ע"ג הפרגולה (בנוסף ולא במקום).א"א לנענע את הקרשים (כיבוד הורים).האם ניתן לשהות בסוכה זו (ע"ס הה…

קשירת סכך באזיקונים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקשור את הסכך (לקרשים התומכים בו) באזיקונים? ומה לגבי חוט יוטה?