נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

תשלומים שונים כמעשר כספים

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אני נותן בלי נדר מעשר כספים באופן קבוע. בכל חודש מחשב ביום קבלת המשכורת כמה נתתי החודש (או מצטבר מההתחלה) וכמה אני חייב לתת מעשר ונותן בלי נדר מה שחסר. השאלה האם ניתן להחשיב כצדקה שנתתי בחודש: 1. תרומות במי שברך בבית הכנסת2. קניית עליות בביכ"נ (אחר)3. תשלום שנתי לבית כנסת - לא מדובר בעד…

מעשר כספים משיפוט בכדורגל

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שליט"א שלום!השאלה שלי הא כדלקמן: אני תלמיד תיכון, ובשביל דמי כיס אני עובד גם בשיפוט כדורגל.רציתי לשאול אם אני צריך לשלם מעשר, למרות שאני מקבל בד"כ פחות מאלפיים שקל בחודש? והאם מותר לפי ההלכה בכלל לשפוט כדורגל (ביום חול כמובן)? תודה רבה!

מעשר כספים בתמיכה בקרובים

הרב יעקב אריאל
האם תמיכה כספית קבועה בבנינו הנשואים, אברכים, הלומדים בישיבות נחשבת למעשר כספים?

קיזוז צדקה שניתנה לרפואה ממעשר

הרב יעקב אריאל
באתר ישנה תשובה בקשר למי שתרם כסף לצדקה לרפואת חולה האם ניתן לקזז ממעשר כספים. תשובת הרב היתה שאין לקזז אלא יש להוסיף. שאלתי: יעקב אבינו אומר בנדרו אם יהיה אלוקים עמדי וכו ומסיים עשר עשרנו לך. זאת אומרת שניתן לתת מעשר גם כאשר זה בא בבקשה של עזרה מהקב"ה.

נסיעה לפולין מכספי מעשר

הרב יעקב אריאל
לרב שלוםבהמשך לשאלה הקודמת הטלפונית לגבי נסיעה לפולין.האם ניתן לסייע לבת במימון הנסיעה מכספי מעשר כספים? מדובר בתלמידה שהנסיעה עונה על צורך משמעותי עבורה וככל הנראה היא אינה יכולה לממן בעצמה. חשוב לציין כי קיימת באולפנא אלטרנטיבה טובה לא פחות לפולין - מסע בארץ,שהוא זול יותר, אך מסיבות מסויימות הוא א…

מעשר כספים וחיסכון לילדים

הרב יעקב אריאל
אדם שאינו מסוגל לחסוך ממשכורתו החודשית כסף לצורך נישואי בנותיו, האם יכול להפריש חלק מסכום מעשר הכספים לצורך חסכון למטרה זו? האם ראוי לנהוג כך?

תשלום מיסים כמעשר ועליית כהן לתורה בבר מצוה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.א. האם בעצם תשלומי את המיסים הנהוגים בארץ - מס הכנסה למשל, אני ממלא את מצוות הפרשת מעשר?שאלה נוספת, ידידי מובטל ומתקיים מקצבת הכנסה זעומה, האם ממנה עליו להפריש מעשר או שמא קצבתו הוא הינה בגדר מעשר שהוא מקבל?ב. האם כהן שנוהג לעלות לתורה בכל שבת יכול או/ו מצווה לותר לקרואים בשבת בה יש בר מצ…

פסיפלורה- ערלה וברכה ראשונה , בלינצ'ס- הפרשת חלה

הרב יעקב אריאל
מה דין פסיפלורה לעניין ערלה ולעניין ברכה ראשונה (ע"י חיפושבאתר ראיתי שתי תשובות סותרות)?מה דין בלינצ'ס (שאינו מטוגן ונעשה על מחבט יבש) לעניין הפרשתחלה ומדוע?

דין ערלה בפסיפלורה

הרב יעקב אריאל
מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה, ומה דינה לעניין ברכה ראשונה ?שמעתי שהרב עובדיה יוסף פסק שאין בנ דין ערלה האם זה נכון?

שתיל זית לענין ערלה

הרב יעקב אריאל
קיבלתי שתילי זיתים, שגילם יותר משלש שנים. השתילים גדלו עדעכשיו בעציץ נקוב והיו מונחים על פלריג (אבל השורשים יצאומהעציץ דרך הפלריג לאדמה), כיום העציצים מונחים בעציץ נקובגדול יותר על אדמה.האם אפשר להמשיך לחשב את שנות הערלה מתחילתו או שצריךלספור מחדש משעת העתקה אלי.

ערלה בשיח

הרב יעקב אריאל
הם צריך לחכות 4 שנים ערלה על שיח בשם פסיפלורה שזה פרי?

מנין שנות ערלה בעץ שהובל ברכב

הרב יעקב אריאל
מה דין עץ שנקנה במשתלה, נמצא בשקית מחוררת, והובל ברכבלענין מנין שנות ערלה, העץ בן שנתיים האם צריך למנות מחדש?

פסיפלורה

הרב יעקב אריאל
מה דין צמח הפספלורה למעשה לענין ערלה

שנות ערלה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם השלוש שנים הראשונות שבהן פרי העץ הואערלה הן שלוש השנים הראשונות לקיומו של העץ או שלוש השניםהראשונות בהן הוא נותן פרי? תודה.

הזמן הקובע לערלה

הרב יעקב אריאל
1. מתי ר"ה הופך את הפרות לחולין, ומתי טו בשבט? עץ שנטע בפסח האם הזמן הקובע הוא ר"ה או טו בשבט? לפי דעת הר"ן גם פרות שנטעו לאחר ט"ז אב מחכים על טו בשבט?2. מה הדין לגבי כלאי זרעים כאשר בגינה ביתית שותלים מלפפונים עגבניות וכד'. כמה צריך להרחיק? האם הפסק של אבנים לא צמודות מספיק?

ערלה כשמוציא פרי מספר פעמים בשנה

הרב יעקב אריאל
ידוע לי כי במשך 3 שנים הפירות הם ערלה ובשנה הרביעיתרבעי,והנה חבר אמר לי שאם יש סוג פרי שנותן כמה פעמים פריבשנה אחת הרי שכל פעם זה כמו שנה ובפעם הרביעיתהפירות הם רבעי.האומנם ?

ערלה במשמשים וענבים מהשוק

הרב יעקב אריאל
קיבלתי משמשים וענבים מדוכן ללא השגחה מהשוק. מה דינם לעניין ערלה?

מעשר כספים - שכר לימוד

הרב יעקב אריאל
בני סטודנט הלומד באוניברסיטת ועובד בשעות הפנאי.האם התשלום שאני משלם לאוניברסיטה נחשב ככסף מעשר אצייןשחלק קטן מהלימודים הם לימודי קודש .

הורדת הוצאות לחישוב מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
האם ישנן הוצאות כלשהן הבאות מחמת עבודה שיש להורידם מסך כלהמשכורת לעניין חישוב מעשר כספים, כגון מטפלת לילדים, הוצנסיעה לעבודה, בגדי עבודה, ביטוח לאומי (מה שחייבים מעבר לאדםשאינו עובד)

חתונת בן או בת ככסף מעשר

הרב יעקב אריאל
האם כסף שיצא לחתונת בן/ בת נחשב ככסף מעשר.הוצאות חתונה לחתן/כלה נטו כולל אולם