נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

עקירת העשבים ע"י נכרי או ע"י ישראל

הרב יעקב אריאל
מה עדיף בשביעית האם עישוב ע"י ישראל בקציצת העשבים מעלהקרקע או עקירת העשבים ע"י נכרי?

מקור סחורת יבול נכרי בחנויות

הרב יעקב אריאל
הרב בתשובתו שכתב לאחרונה, כתב שיבול מגויים מחלקות בארץשעובדו בשביל השמיטה-אסור. רציתי לשאול, איך אדע מאיפה מגיעהיבול? האם לכל חנות מהדרין אומרים מאיפה בדיוק מגיע היבול?ולגבי היתר מכירה, הרב כתב שעדיף מנוכרים אלא אם כן, למנועקריסה כלכלית של יהודי. גם פה, איך אדע מה מצב החקלאיםהמשתמשים בהיתר מכירה?וכן…

שתילה בשמיטה

הרב יעקב אריאל
האם מותר למטפל בהוסטל של חולי נפש לשתול איתם שתילים בשנת שמיטה ? יש לציין שזהו חלק מהטיפול עם חולים אלו בכל השנים.

בשר שבושל בירקות היתר המכירה

הרב יעקב אריאל
אני לא משתמש בהיתר מכירה.הוזמנתי לשבת לבר מצוה למלון שמסתמך על היתר מכירה. האםאני יכול לאכול בשר שבושל בירקות שבסיסן הוא היתר המכירה

היתר מכירה ומכירת חמץ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום וברכהמה ההבדל בין מכירת חמץ למכירת קרקעות בשמיטה?על תשובה מקיפה אודה מראש!תודהובשורות טובות

שימוש בפירות שביעית

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר לרסק לתינוק פירות הקדושים בקדושת שביעית ? 2.האם הגדר של מאכל הנאכל חי אין לאוכלו מבושל הואסובייקטיבי או אובייקטיבי (האם שייך כאן 'בטלה דעתו אצל כל אדם)3. האם מותר לתלות בסוכה פירות שיש בה קדושת שביעית ?4. כיצד יש לנהוג עם שאריות המזון שיש בו קדושת שביעית ?

מאמר כנגד אוצר ב"ד

הרב יעקב אריאל
מה תגובת הרב לטענותיו של פ' זאב ספראי כנגד האוצר ? 24086=id?asp.show/jew/il.co.kipa.www//:http תודה

ספירת שנות ערלה

הרב יעקב אריאל
קניתי עץ שהיה במשתלה בעציץ שאינו נקוב ועל בטון בשנה השניה לנטיעתו, העברתי אותו לחצרי ונטעתי באדמה. האם השנים הראשונות נחשבות לי לשנות ערלה או שאני צריך לספור מחדש?

ערלה- ענף שיצא משורשי אילן יבש

הרב יעקב אריאל
היה לי עץ פרי שהתייבש לגמרי (בדקתי ועד גובה האדמה הגזע יבש), פתאום יצא ענף משורשיו והוא מחדש את העץ. האם הענף החדש חייב בערלה?

עורלה בעץ מועבר ממקומו

הרב יעקב אריאל
מי שקנה עץ לימון שנאמר לו שגילו ארבע שנים, והעץ בפריחה.בהעברה לאדמתו נפל חלק מגוש העפר, ונחשפו חלק מן השורשים.האם צריך לנהוג שלוש שנות עורלה מחדש? אם כן, האם הפרחיםשכבר פרחו - גם פירותיהם יחשבו ערלה?

ערלה בצבר (סאברס)

הרב יעקב אריאל
ערבי הביא ארגז ובו פירות סאברס לחבר שלי האם הוא צריךלחשוש בהם לערלה?

ערלה באילן הנטוע בעציץ נקוב

הרב יעקב אריאל
מה דינו של אילן הנטוע בעציץ נקוב עם נקב של 2.5 ס"מ המונח במשתלה על ריצפת בטון או יריעה לעניין מניין שנות ערלה לאחר העברתו לאדמה .

הרכבה מתחת לטפח

הרב יעקב אריאל
אם הרכיב רוכב על כנה מתחת לטפח האם מונה שנות ערלה מחדש, והאם גם נוהג נטע רבעי מחדש?

ערלה בנתיבות והעתקת עץ

הרב יעקב אריאל
שלום. יש לי שאלה לגבי איסור ערלה: 1. האם בנתיבות קיים איסור ערלה? (שמעתי שייתכן ואינה בשטח א"י) 2. לאחר העתקת עץ פרי למקום אחר (עם מירב השורשים והאדמה). האם צריך לשמור מחדש ערלה ונטע רבעי? תודה רבהעודד שמיר

ערלה בעץ לימון בעציץ

הרב יעקב אריאל
לגבי עץ לימון שנרכש במשתלה כשהוא בתוך שק. המוכר (הלא דתי) נתבקש להביא עץ שלא יהיה ערלה והוא בחר עץ שלדבריו בן יותר מג שנים. העץ נרכש והועבר לעציץ נקוב המונח על גבי רצפה על הגג, מעט לפני טו בשבט תשע. העץ החל להניב לימונים כבר מעט אחרי כן. כיצד יש לחשב שנות ערלה לעץ זה?נטע רבעי ותרו"מ בברכה?

מעשר כספים ממילגה

הרב יעקב אריאל
האם מי שמקבל מילגה צריך להפריש ממנה מעשר כספים?

תשלום לעבודה עברית ממעשר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרה"ג המופלא הרב יעקוב אריאל שליטא שמעתי בשבת איזה דעה בקרב רבנים מסוימים מהציבור שלנו (ציבור דתי לאומי) שהפער כספי שמשלמים למען עבודת עברי אפשר להתחשב בתור מעשר או צדקהבעקבות כך רציתי לדעת מה דעתו של הרב על העניין, ומה המקור לדעה זאת? תודה רבה

שימוש בכספי מעשר לטובת הוצאה לאור

הרב יעקב אריאל
בכוונתי להוציא לאור ספר בהוצאה פרטית בגלל סירוב הוצאות לאור להוציאו לאור. לדעת רבנים קרובים וחברים יכול הספר לקרב רחוקים. האם ניתן להשתמש בכספי מעשר לצורך ההוצאה לאור.

שימוש בכספי מעשרות ללימודי קודש של הבת

הרב יעקב אריאל
בתי הנשואה לומדת זו שנה שניה ייעוץ תורני נפשי במוסדות תורת חיים ועקב מצבה הכלכלי הקשה אינה יכולה לעמוד בתשלומים הגבוהים. האם ניתן לי לשלם עבור שכר הלימוד שלה בכספי המעשר שלי.

עבודה עברית - סיוע במימון ממעשר כספים

הרב יעקב אריאל
בסדלכבוד הרב אריאל שליטאהשלום והברכה,אנחנו מתעתדים לבנות בעז"ה את ביתנו בישוב בשומרון לכשתוסר מעל מגרשנו המיועד גזירת ההקפאה בעזה בקרוב.יש לנו ענין בעז"ה לבנות את ביתנו בעבודה עברית או לכל הפחות להשתדל שלא תהיה עבודה פלסטינית. מכיוון שעלות עבודה זו הוא יקר מאד יחסית - ברצוננו לשאול האם מותר לממן את…