נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

חתני תורה ובראשית

הרב יעקב אריאל
מי ראוי להיבחר להיות חתן תורה או חתן בראשית?

סוכה עם מעברים בתוכה

הרב יעקב אריאל
סוכה שיש בה דפנות אולם במרכזה ישנו פתח כניסה ומול בדופןהנגדית ישנו פתח יציאה נמצא שמול הפתחים אין דופן משניהצדדים. האם יש בה בעיה?

המשך לשאלה על סכך מתחת לקורות בטון

הרב יעקב אריאל
בסי'' תרכט כתב השו"ע שאם הנסרים בגובהם יותר מארבעה טפחיםאסור לשים אותם על גבי הסוכה אפילו שרוחבם קטן והוא ג''טפחים. האם גזרה זו קיימת אף בקורות בטון שגובהם ארבעים ס"מורוחבם עשרים וחמישה ס"מ.

שאלה בענייני השתתפות בארועי חול המועד

הרב יעקב אריאל
כאבל על הורה, מה מותר או אסור בהשתתפות בשמחת ביתהשואבה, שמחת תורה, והקפות שניות.השאלה הינה הן על רמת נוכחות במקום עם הילדים לצורך חינוך,והן על השתתפות פעילה (ריקודים בהקפות שמחת תורה)

ישיבה בסוכה מתחת לקורת בטון

הרב יעקב אריאל
אדם שבנה סוכתו מתחת לקורות בטון שרוחבן 25 ס"מ האם יכוללשבת בסוכה?

נענוע לולב

הרב יעקב אריאל
שבוט טוב ,רציתי לדעת מה המקור (והטעם)לנענוע לולב בברכה וכן בההללמועדים לשמחה

קנית ארבעה מינים בשנה זו

הרב יעקב אריאל
האם צריך להקפיד בכשרות ארבעת המינים השנה כאילו אנו חייביםמהתורה או שמותר להקל ולקנות ארבעה מינים שכשרים מהיום השניבלבד?

ארבעת המינים בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להריח את האתרוג ואת ההדסים בשבת? ובכלל האםמותר לטלטל אותם?

ישיבה בסוכה לפני סוכות

הרב יעקב אריאל
שלום לרבהאם מותר לשבת בסוכה לפני חג סוכותאת הסוכה אני עושה במרפסת שמשמשת כל השנה לבישול ואכילה,היום הכנתי את הסוכההשאלה האם אני יכול להמשיך לאכול באותה מרפסת שעכשיו היאבפועל הסוכהבתודה וחג שמח

ברכת לישב בסוכה

הרב יעקב אריאל
מתי מברכים לישב בסוכה ומה הדין אם יצא לשירותים לתפילהבביכ"נ וכד'' לעין לחזור ולברך?

ישיבה בסוכה ללא רשות

הרב יעקב אריאל
האם מותר להיכנס לסוכה של אחר (שנסע לחג ראשון) ולישוןולאכול ללא רשות?

חיוב תשלומים

הרב יעקב אריאל
אדם עובד עם מגדל ארבעת המינים ומקבל אחוזים לפי המכירות,נפל לו מהיד אתרוג האם הוא חייב בתשלומים למגדל?

מצוות הרגל

הרב יעקב אריאל
האם אנו צריכים לעלות לרגל בסוכות, ובאלו מצוות אנו חייביםפרט למצות סוכה וד'' מינים?

ארבעה מינים בירושלים

הרב יעקב אריאל
האם בירושלים או בעיר העתיקה צריכים ארבעה מינים שכשריםמהתורה גם השנה?

הקלות בדיני ארבעת המינים בשנה זו

הרב יעקב אריאל
באלו דינים ניתן להקל בדיני ארבעת המינים בשנה זו שהחיובלנטילה הוא מדרבנן?

הקמת סוכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב אריאלבביתנו קיימת מרפסת ואנו מעונינים לכסות המרפסת מפניהשמש.לצורך כך אנו מעונינם לבצע מסגרת ברזל-קונסטרוקציתברזל אשר תחולק בחלוקה פנימית לצורך חיזוק המסגרת,ולחפותאותה בסוכך שתצל על המרפסת.לקראת חג הסוכות נסיר הסוכך מקונסטרוקצית הברזל אשר תשמשכשלד לסוכה.האם הלכתית אפשרי הדבר וכיצד לנהוג..  …

דבק בסוכת פרגולה

הרב יעקב אריאל
בביתנו סוכה מפרגולה כאשר חלק מהפלאפונים של הסכך מודבקיםלמסגרת בדבק. אמנם ללא הדבק זה היה עומד אבל לא ברוחחזקה. מה הדין?

מוסף אחרי שבע שעות

הרב יעקב אריאל
יש מקומות בהם בשמחת תורה מתפללים את תפילת המוסף אחרישבע שעות בגלל ההקפות.האם אפשר להתפלל במנין כזה או עדיףלמצוא מנין אחר שבו מתפללים מוקדם יותר?

שינה בסוכה קטנה

הרב יעקב אריאל
עד היכן גוף נחשב 'ראשו ורובו'? -האם די בשבעה טפחים, אומהראש לטבור או אפשרות אחרת.נפ"מ לסוכה שרוחבה 70 סמ' [ממוקמת במרפסת שמעליה מפרפסתקטנה יותר], האם שינה בה [כשאין אפשרות לישון לאורכה מפאתריבוי המשתמשים] נחשבת לראשו ורובו של האדם?

מחצלת במבוק בתור סכך

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש במחצלת במבוק בתור סכך כאשר משתמשיםלקשירת הקנים בחוט ברזל?