נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

חנוכת בית באבלות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאני אבל אחרי אמי ע"ה . נכנסתי לדירה חדשה זמן קצר לפני פטירתה. מה המנהג של חנוכת הבית והאם אבל יכול לעשות זאת ?

יולדת אבלה

הרב יעקב אריאל
אם שבתוך השבעה לאביה חל ברית המילה של בנה, כיצד תנהג בברית ובסעודה של הברית? ילדה בניתוח קיסרי, ועדיין בבית החולים בימים הראשונים של השבעה, כיצד תנהג אבילות?

חתונה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתחתן בשנת אבל על אמא למרות שהחתונה לא נקבעה לפני האבל?

השתתפות סבתא בשמחת נכדתה בשבעה

הרב יעקב אריאל
סבתא היושבת שבעה ונכדתה נישאת באחד משבעת ימי האבלות, האם מותר לה לצאת ללבוש בגדים נאים ולהשתתף בחופה?

מכירת דירה בשנת אבל-ספרדים

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה הלכתית כלשהי לספרדים למכור את דירת הנפטר בתוך שנת האבל עליו?האלמנה צריכה את הכסף בשביל להכנס לבית אבות.

עליה לקבר יום שישי אחר חצות

הרב יעקב אריאל
יום השנה יוצא השנה בשבת אנו מעונינים לעלות לקבר ביום שישי. יש מי שאמר שדבר זה אין ראוי לעשות כי עולים רק עד חצות היום. א. האם זה נכון? ב. מהו המקור לכך? כי בספר דברי סופרים של הרב יברור (קיצור הלכות אבילות) פרק ס"ב בהערה ה הביא מקור לכך שמותר לעלות אחר חצות והוא כעליה בשאר ימים שאין אומרים בהם תחנ…

מצות אבלות מהתורה

הרב יעקב אריאל
קראתי בספר החינוך מצוה רס`ד: "מצות ענין טומאת הכהנים לקרוביהם" ,ובכללה שיתאבלו כל אחד מישראל על שישה מקרוביהם הידועים. וכתב הרמב"ם:וזאת בעצמה היא מצות איבול, כלומר:שכל איש מישראל-חיב להתאבל על קרובו,כלומר:שישה מתי מצוה הנזכרים בכתוב. והמקרא שהביא הרב על מצות אבול,הוא מה שנאמר באהרון:"ואכלתי חטאת הי…

אונן בע"ש לפני שקיעה

הרב יעקב אריאל
מכיון שכשעה לפני שבת לא קוברים האם מאונן בשעה זו סרה אנינות ויכול להתפלל ולהניח תפילין? האם חייב לברך על אוכל בשעה זו?

סעודת ברית בבית אבל

הרב יעקב אריאל
האם ישנה מניעה הלכתית לקיים סעודת ברית בבית אבל על אביו בתוך שנים עשר חודש (במחצית החודש האחד עשר)?האבל הוא סב הנימול .בתומ"ר.

עלייה לקבר כשהשביעי בשבת

הרב יעקב אריאל
שבוע הבא, שחל ראש חודש בימים א'' וב'' מתי יעלו הבן לקבר אמו כשהשבעה מסתיימת בשבת?

חומרים סינטטיים בתכריכים ובכיסוי הקבר

הרב יעקב אריאל
האם יש עדיפות לקבורה בתכריכים מחומר מסויים. כמו"כ בפלטה המכסה את הנקברים ישנם פתיתי קלקר ושמעתי שיש פוסלים זאת, האם זה נכון ומה הטעם לכך?

אבלות עם קרוב

הרב יעקב אריאל
בן או בעל של אשה היושבת באבלות "שבעה", האם מותרים להשתתף בשמחה של שכן, חתונה או בר מצוה וכד''?

יולדת בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם מותר להביא מתנות ליולדת בשנת האבל שלה על מות אימה?מהן ההגבלות לגבי מתן מתנות מצד הנותן ומה המגבלות מצד האבל?

נשיאת כפים בבית אבל

הרב יעקב אריאל
בגשר החיים ובפני ברוך מופיע שהמנהג לא לשאת כפים בבית אבל אלא הכהנים יצאו לפני רצה. השאלה היא האם יש כאלה שכן נוהגים לשאת כפים בבית אבל? ומה הדין שיש עשרה בלבד במנין וחלקם כהנים האם ישאו כפים או יצאו? והאם יש הבדל בזה הין אשכנזים וספרדים?

ביקור אבל במפגש משפחתי

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבברצוני לשאול,גיסי אבל על אביו , והתעוררה שאלה האם מותר לו להפגש עם בני משפחת אשתו , הנפגשים במוצ"ש אצל אם אשתו, חמותנו - אלמנה , והביקורים מסיבים לה עונג רב השאלה האם מותר להשתתף בביקור כאשר בד"כ נוכחים שם אני ורעייתי וילדנו , וכן האם מותר להשתתף כשכל המשפחה המורחבת והגדולה מתכנסת?בברכ…

לוויה של הורים במצב מורכב

הרב יעקב אריאל
שאלתי שאלה לגבי הליכה ללויה של הורים במצב מאוד מורכב, הרב השיב לי לגבי השבעה, אבל לא לגבי פטור מהלויה. (אני אשה )

מספר שאלות

הרב יעקב אריאל
יש לי מספר שאלות:1)האם אפשר להדליק נר נשמה חשמלי במשך כל השנה לעילוי נשמת הנפטר או שחייב נר נשמה רגיל מאש?2)האם מותר להעביר מטאטא/מגב מיד ליד? חוץ מענין של נידה (אומרים שזה גורם למריבות)3)האם מותר לאדם שלא אבל או היה אבל ללמוד הלכות אבילות סתם כך?4)אם לאדם יש במשפחה מישהו שגוסס האם מותר לו ללמוד את …

מנהגי טהרת המת 4

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאלראיתי בבית החיים שיש שפעמים נוהגים להלביש את המת טלית ויש שלא מלבישים אותו טלית כלל. השוני הוא בין החברות הקדישא השונות, לא בין מת זה למת אחר. והנה מובא ביו"ד ]סימן שנא סעיף ב'[ וז"ל: אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית. הגה וי"א דאין צריך ציצית ונהגו לקברו בציצית אך שפוסלין…

מנהגי טהרת המת 3

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל.ראיתי שיש מנהג לפזר מאדמת א"י על עיני המת, בין ששמים את העפר על עיני המת בזמן שמשכיבים אותו בקבר, בין שעושים כן לפני שמכניסים את המת לארון הפתוח מלמטה. בשו"ע לא מצאתי לכך מקור, אולם יתכן שמנהג זה נובע מהחיוב לקבור בקרקע.וכידוע בחו"ל קברו בארון. ומצאתי כתוב בשם ספר 'טוב לכת' לרבי…

מנהגי טהרת המת 2

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל.בתור מתנדב בחברא קדישא יצא לי לשמוע שיש מנהג לעשות חוקן למת. לא מצאתי לכך מקור בהלכה. יתירה מכך כתב רבי שמעון פרנקפורט בספר החיים ]סימן ל'[ וז"ל: וכשיתחיל להתעסק במת בטהרתו ינהוג בו כבוד כאילו הוא חי. עכ"ל. קשה להעלות על הדעת שעשיית חוקן נחשב לדבר מכובד. בתיאור הטהרה מובא ביו"ד ]סימן…
toraland whatsapp