נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

ספר בדיני תרומות ומעשרות

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב אריאל שליט"א,שלוםתודה על תשובותיו של כבוד הרב.רציתי לשאול אם יש לכבוד הרב מאמר או ספר העוסקים בנושא שלתרומות ומעשרות להלכה ולמעשה בדורנו,וכגון השאלות ששאלתי אתכבוד הרב.בתודה ובברכה

פדיון מעשר שני ורבעי

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב אריאל שליט"א, שלום,  הרב שליט"א ענה לשאלתי הקודמתבהקשר לפדיון מעשר שני ורבעי"שההפרשה על פירות בשווקים נעשית לפעמים מספק שהרי חלקמהפירות הגיעו מעושרים" נוסיףלכך שבחלק מהתוצרת נעשה גמר מלאכה על ידי גויים א"כ האםניתן להסיק שמעיקר הדין אין חובה לעשר תוצרת שנקנית בשוקוכדין ספיקא דרבנן שהינו…

הרב יעקב אריאל

הרב יעקב אריאל
RabbiI planted a vegtable garden that is just now producingveg. I looked all over for the bracha on maasar and.couldn't find itPlease send me the correct way to separate trumah and.maasar, and what bracha to sayThank you

הפרשת תרומות ומעשרות בפירות מיובאים

הרב יעקב אריאל
שלום רב,תוך כדי לימוד משנה מסכת תרומות ראינו דעה, שפירות שמכניסים מחו"ל לישראל (ייבוא) - יש להפריש מהם תרומות ומעשרות (באותו הקשר נאמר שאין להפריש מהם על פירות של א"י, ולהיפך).כמובן, נראה שלא הבנתי את הדברים. (למשל, האם מדובר רק על פירות מסביבות א"י שיש לגביהם תקנת נביאים או חכמים שיש להפריש מהם תרו…

הפרשת תו"מ מספק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, פירות וירקות א"י שיצאו לחו"ל ולא ידוע אם הופרשו מהם תו"ם, האם חייבים להפריש מספק או ניתן לסמוך על ספק ספקא - שמא פטורים ואת"ל שחייבים, שמא הופרשו כבר?

דין תרומות ומעשרות שהתברר שלא נצרכו

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,קנינו פירות וירקות, ולא ידעתי אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות, לכן הפרשתי הצידה כמות מסויימת (שהתבררה לי כגדולה יותר...) אבל לא בירכתי, מאוחר יותר התברר לי מאמי שהפירות כבר מעושרים, השאלה היא מה לעשות אם הירקות שהפרשתי? האם הם מותרים באכילה והנאה? הפרשתי אותם אבל לא ברכתי עליהם.בתודה מרא…

מעשר כספים - לאילו מצוות מותר

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אנו רוצים בע"ה לנסות להפריש מעשר כספים ממשכורותינו (בלי נדר). ראיתי תשובה של הרב, שלצרכי מצוה מותר להשתמש במעשר כספים, ובמקום אחר הרב ציין, שמצוה המוטלת על האדם (קניית עליה ביארצייט) אין לקנות בכספי מעשר כספים. אילו מצוות מותר? במיוחד, האם הוצאות לתלמוד תורה של הילדים (שכוללות הוצאות לכל…

קיזוז צדקה לרפואה ממעשר כספים

הרב יעקב אריאל
החלטנו לתרום לצדקה סכום של 180 ש"ח לרפואת בן משפחה שהיה בסכנת חיים גדולה ומיידית. האם ניתן "לקזז" את תרומת הצדקה הזו ממעשר כספים הרגיל או ראוי להוסיף אותו על הסכום של מעשר כספים שלנו. ב"ה פרנסתנו מצויה.

הלוואת כספי מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
מותר.

מעשר כספים

הרב יעקב אריאל
אני עובדת בפנימיה לילדים בסיכון.האם מותר לתרום את כספי המעשר לפנימיה?

מתנה לחתונה ממעשר כספים

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להשתמש בכספי מעשרות כמתנות כספיות לחתונה והאם זה בגדר הכנסת כלה.

מעשר כספים לחולה

הרב יעקב אריאל
שאלה זו שלחתי לפני כשבועיים אולם לא קבלתי תשובה. שאלה זו אינה רק עיונית אלא היא מבחינתי מאד מעשית. באתר ישנה תשובה ביחס למי שנתן צדקה עבור חולה האם ניתן לחשב זאת כמעשר כספים. תשובת הרב היא שאין ראןוי לעשות כך. שאלתי הרי יעקב אבינו מבקש בקשות מהקב"ה אם יהיה אלוקים עמדי וכו ובסופן הוא מבטיח עשר עאעשרנ…

הורדת פרחי עץ ערלה בשביעית

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד בשמיטה פרחים של עץ ערלה כדי שגידול הפירות לא יאמץ את העץ?

הזנה בביה"ס בשנת השמיטה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה.אני מנהל בית ספר תורני, ומדי שנה תלמידינו משתתפים בפרוייקט ההזנה הממומן חלקית ע"י ההורים ובה הם מקבלים ארוחות צהריים מקייטרינג.מכיון שאנו בי"ס תורני, וחלק גדול מתלמידינו מקפיד לאכול בבית כשרות מהודרת, אנו דואגים להם לקייטרינג מהדרין, כמובן בתוספת תשלום.בשנה הקרובה אנו מתלבטים בגלל נושא הש…

פח שביעית לאיסוף זבל אורגני

הרב יעקב אריאל
יש רשויות אשר מחלקות את הזבל בעירן לאורגני וסינטטי לשם שימוש באורגני לקומפוסט. האם בשביעית הבאה עלינו לטובה, מותר יהיה לרוקן את פח שביעית לאורגני או שצריך לתת לו להרקב לפני שמניחים אותו באורגני?

רימונים בשמיטה

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לאכול רימונים שקיבלנו לראש השנה מהגינה של שכן לא דתי ? [ראיתי שכתוב ברמב"ם: ב אפילו שדה שניטייבה בשביעית, וצמחה--פירותיה מותרין באכילה; וזה שנאמר "את ספיח קצירך לא תקצור" (ויקרא כה,ה), שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. ואם קצר כדרך הקוצרין, לוקה. כיצד--כגון שעקר כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר,…

שמן זית באוצר בית דין

הרב יעקב אריאל
שלום רבחקלאי אשר מטעי הזיתים שלו בפיקוח אוצר בית דין של הרבנות הראשית ומוסק את זיתיו ומעוניין שאשווק את השמן שברשותו .א. כיצד אני אמור לתמחר מחיר ליטרב. האם בכלל מותר לי להרוויח,או שמותר לגבות רק את ההוצאות בלבד. תודה רבה וגמר חתימה טובה

כיסוח דשא בשמיטה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן.לגבי כיסוח דשא בישוב (ומאחורי חלק מהבית יש הר) כאשר יש חשש לנחשים הבנתי שאפשר לכסח את הדשא. שאלה ראשונה היא אם זה לא מעט דשא (אני גר בישוב אלקנה) אז האם אפשר לכסח עם מכונה והאם יש אפשרות להקל בזה למשהו שרוצה ללמוד תורה כדעות המקלות. וכן היית רוצה לדעת הא…

לימון לגבי קדושת שביעית

הרב יעקב אריאל
לימונים שנאספו מתחת העץ בכט אייר, האם יש בהם קדושת שביעית או חייבים בתרו"מ או שתתכן תערובת ואז מה עושים? (בלוחות כתוב קדו"ש מ-א אייר). יש לציין שבעץ הנ"ל עצמו יש גם לימונים בשלים וגם לימונים קטנטנים שצבעם ירוק כהה. אשמח אם הרב יוכל להסביר את המציאות.

ירקות יבול נכרי

הרב יעקב אריאל
עד כמה יש להקפיד, שלא לאכול יבול נכרים?א. אם אני רגיל לאכול 'מהרין' כל השנה, וברוב המקרים מדוברבבדצי"ם, שבשנת השמיטה נותנים הכשרים ליבול נכרי, האם לוותרעל המהדרין, ולקנות מוצר מקביל שהוא עפ"י היתר המכירה אולםהוא לא מהדרין בשאר דברים?ב. אירועים משפחתיים- במשפחתינו חלק שאוכל רק נכרים, האםלהיות חלק 'עק…