נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

הפרשת תרומה ע"י כהן

הרב יעקב אריאל
האם כהן צריך להפריש תרומה גדולה?

משנה כלאים פרק א,ט "הטומן לפת וצנונות "

הרב יעקב אריאל
אחדש"ט, תוך כדי עיון בשאלה של בצל ירוק שנתנהו בתוך ארגטל של מים על מנת שעד שיאכלוהו יצמח מעט אי חייב במעשרות, עלו בדעתי דברי המשנה בכלאיים (פרק א משנה ט) "הטומן לפת וצנונות תחת הגפן אם היו מקצת עליו מגולין אינו חושש לא משום כלאים ולא משום שביעית ולא משום מעשרות וניטלים בשבת".והובאה המשנה כצורתה בשב…

האם הפרשת תו"מ בשדה מחמניות שנמכרו מועילה

הרב יעקב אריאל
חמניות שנמכרו באופן שבשעת הקצירה הם מכורות, והחלקאי הפריש תו"מ בשדה לאחר הקצירה, ושואל:א. האם למרות שמקח קובע רק מדבריהם תועיל ההפרשה גם כשהחמניות יקבעו מהתורה כשיראו פני הבית.ב. החמניות עדיין צריכות ניקוי ומיון בבית האריזה, האם המשמעות היא שעדיין לא היה גמר מלאכה וממילא ההפרשה לא הועילה?ג. האם כשהח…

קרן מעשרות

הרב יעקב אריאל
שלום. אני מנוי בקרן המעשרות של בית המדרש להלכה. יש טעם לחדש השנה את המנוי? הרי השנה שמיטה ושנה שעברה היה מעשר עני ואין גידולים החייבים במעשר שני. ולשם מה צריך מנוי? תודה

הפרשת תרו"מ בקיבוץ סעד

הרב יעקב אריאל
האם בקיבוץ סעד מפרישים תרו"מ בברכה?

מעשרות על פירות וירקות מחו"ל

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום,האם פירות וירקות שהגיעו בוודאות מחוץ לארץ חייבים במעשר? אם כן - האם לעשר בברכה? האם חלים דיני ערלה על פירות בחו"ל?תודה

פירות בשוק

הרב יעקב אריאל
שלום הרבישנו מוכר פירות בשוק, כאשר שואלים אותו האם הפירות מעושרים, הוא מראה לך מה מעושר ומה לא מעושר.האם ניתן לסמוך על דבריו ופירות שהוא אומר שהם מעושרים לאכול אותם (אם עישרו אותם כנראה שגם אין חשש עורלה)או שמא אדם שמוכר לציבור פירות שאינם מעושרים מאבד את מהימנותו?תודה רבה

הפרשת תרומות ומעשרות

הרב יעקב אריאל
האם ניתן בעת ההפרשה להפריש גם על פירות שעדיין לא קטפתי אותם מן העץ , מדובר שנגמרו בישולם ( כגון תפוזים)

ערלה בפירות בשוק

הרב יעקב אריאל
שלום הרבסליחה על הטירחה - בהמשך לתשובת המובאת למטה: ואם אנימנוי על קרן המעשרות, ומעשר לבד זה מספיק, או שמא צריךלחשוש לעורלה.תודה כותרת: פירות בשוק שאלה:שלום הרב ישנו מוכר פירות בשוק, כאשר שואלים אותו האם הפירות מעושרים, הוא מראה לך מה מעושר ומה לא מעושר. האם ניתן לסמוך על דבריו ופירות שהוא אומר ש…

מושב בטחה למעשרות

הרב יעקב אריאל
האם מושב בטחה חייב במעשרות ( האם לברך?)

שיעור תרומה גדולה, הפרשה על פרי לא בשל, אבוקדו

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. א. האם עפ"י הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות מפירות שהם טבל ניתן ללמוד שצריך להפריש תרומה גדולה ללא שיעור ובנוסף מעשר ראשון ללוי ומתוכו תרומת מעשר לכהן ומעשר שני שיחולל? דהיינו בחשוב פשוט צריך להפריש עשירית ומשהו מפרו הטבל, כאשר מתוך העשירית יופרש לכהן עשירית (כלומר מאית מכל הפרות) ועוד ה…

מעשרות בלימון ושאר פירות הדר

הרב יעקב אריאל
האם הולכים בלימון אחר חנטה או אחר לקיטה? ומה דין שאר פירות הדר?תודה,

אגוז ספק- תרומה שנערבב

הרב יעקב אריאל
בס"דהיו לי שני אגוזים, אחד תרומה ואחד חולין, ונתערבב אחד מהם -בשמונים אגוזים של חולין -ואינו ידוע איזה מהם.האם יש לאסור את כל החולין בשל האגוז שנתערבב בהם, אוששייך לכאן הכלל ש"ספק-תרומה אינו מדמע"?

הפרשת תרו"מ על ירק שנועד לתת טעם

הרב יעקב אריאל
א. האם ירק שנועד לתת טעם במרק או בצק חייב בהפרשה?ב. מה דין קטיפת פירות, ללא חשש גזל בטיול לענין הפרשה?ג.מה ההבדל בין בצק מזונות לבצק רגיל לענין הפרשת חלה?

פירות תנובה

הרב יעקב אריאל
האם רוב הפירות היום עוברים דרך תנובה והאם תנובה מעשרת אותם?

מעשר מעץ פירות בגינה הפרטית

הרב יעקב אריאל
יש לי עץ פירות בגינה הפרטית בבית, כיצד אני מעשר אתהפירות, ומהו הנוסח. האם יש איזשהו ארגון שיכול להקל את הדרךבה מעשרים את הפירות, אם כן מהו? בברכת התורה,

מעשרות בישובים איתן אחוזם ועוזה

הרב יעקב אריאל
מה דין ירקות ופירות שגדלו בישובים איתן אחוזם ועוזה לעניין חיוב בתרומות ומעשרות

פירות שעושרו לפני גמר מלאכתן

הרב יעקב אריאל
םולש,א"טילש לאירא ברה דובכ לא: איה יתלאשותכאלמ רמג ינפל ירפ םירשעמ םא? רשועמ ירפה דבעידב םאההשיבכל םידעוימש םיתיז :ןוגכתינש םרשעל בויח שי םאה,השיבכה ינפל קיסמה רחאל םתוא ורשיעו?םירשועמ רבכ םה דבעידבש וא השיבכה רחאלוא הז ןינעב םיקוליח םנשי םאה? יעמשמ דח הזשהדות

מעשרות בתבלין

הרב יעקב אריאל
יש לי צמח, שעליו משמשים כתבלין. כיצד יש לעשרו. ז"א כל פעםאני לורח עלה-שניים לצורך המרק. האם אני צריך לעשר את העלים.

צנוברים

הרב יעקב אריאל
האם צנוברים, גרעינים הנמצאים באצטרבלי עץ האורן, צריכיםתרומות ומעשרות בהכנסתם לבית?