נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

הדלקת נרות במוצ"ש ודחיית פורים

הרב יעקב אריאל
1) למה אין אפשרות לדחות את חג הפורים ביום משום חילול שבת? אם פורים מתחיל במוצאי שבת עושים גם מסיבות בליל פורים ובחלק מהן יכול להיות חס ושלום חילול שבת(אני מדבר על מסיבות פורים של לא דתיים).הרי את יום הזיכרון דוחים כדי שלא יהיה חילול שבת ואת יום העצמאות מקדימים כדי שלא יהיה חילול שבת 2)מה הזמן המוקד…

תפילת ערבית במוצ"ש חנוכה

הרב יעקב אריאל
האם ראוי להקדים תפילת ערבית במוצ"ש הקרוב שהוא לילה ראשון של חנוכה?

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
1)מתי הכי מוקדם אפשר להדליק נרות חנוכה? אני לא מדבר על מוצאי שבת 2)עד מתי הכי מאוחר אפשר להדליק נרות חנוכה? 3)האם אפשר להדליק נרות חנוכה 5 דקות לפני הנץ החמה?

הדלקת נרות ואיסור עשיית מלאכה

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר בבית ספרדי שכל אחד מבני הבית ידליק חנוכיה?האם עם ברכה ומה קורה לגבי בנות ספרדיות?2.מהו הזמן הכי טוב להדלקת נירות חנוכה?3.כמה כוכבים צריכם לצאת כדי שנדליק נירות חנוכה?4.עד מתי מותר להדליק נירות חנוכה?5.כמה זמן לנשים אסור לעשות מלאכה?6.למה לנשים אסור לעשות מלאכה ולגברים מותר? ואיזה סוגי מלא…

נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
האם כוסיות שמן מוצק הן באותה רמת הידור ככוסיות שמן נוזלי? כתוב עליהן שיש בהם 90% שמן זית ו- 10% פרפין. האם זה מוריד מרמת ההידור? האם יש מקום להעדיף את הנוזל על פני המוצק?

לימודים וזמן הדלקת נרות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבאני סטודנט באוניברסיטה והלימודים נמשכים גם לאחר זמן הדלקת נרות.האם למנות את אשתי כדי שתדליק עבורי בזמן או לחכות עד הגעתי הביתה (אשתי תהיה ערה אז)?

הדלקת נרות במקום העבודה

הרב יעקב אריאל
שלוםהמנכ"ל של החברה שלנו רוצה להדליק נרות חנוכה בכניסה לחברה (כי יש עובדים שלא מדליקים בביתם),אנחנו מתפללים ערבית בחדר סמוך שלא ניתן לראות משם את הנרות. האם זה מותר?

ברכות מוקלטות עם שם ומלכות

הרב יעקב אריאל
יש לנו דיסק שירי חנוכה, כאשר אחד ה"שירים" הוא הברכותשמברכים בזמן הדלקת נרות חנוכה, בשם ומלכות. האם מותרלשמוע שיר זה?

הדלקת נר חנוכה במקום שאין יהודים

הרב יעקב אריאל
אני לצורך עבודה נאלץ בחנוכה להיות לפעמים בחו"ל במקומותשאין יהודים כלל. בשו"ע סי תרעז סעיף ג ובשער הציון שם ס"קכ, משמע שאם אדם אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, מדליקבברכה. ואילו בשער הציון בסי תרעב ס"ק יז, כשהוא מדבר על מישחוזר לביתו מאוחר הוא מביא מספר חמד משה בשם ראשונים שמישנמצא בין גוים מדליק בברכה, א…

מנהג הדלקת נרות חנוכה מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אנו נוהגים להדליק נרות חנוכה כמנהג הגר"א לפני השקיעה כךנהגו בבית אבי ובבית סבי מדורי דורות. כיון שהדלקה זו נעשיתבמהירות (כדי שנספיק לתפילת ערבית) דבר זה גורם לצער גדוללאשתי שאחדות המשפחה והחויות המשותפות מאוד חשובים לה ( אנומקפידים לשיר ולהתלכד ביחד בזמן הדלקת הנרות וההפסקהלתפילה מפסיקה את הכל)השאלה…

זמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,מתי לכתחילה לדעתך צריך להדליק נרות חנוכה (אני אשכנזי)?

מקור דמי חנוכה

הרב יעקב אריאל
שמעתי שמקור המנהג לדמי חנוכה הוא חג המולד שחל בסמיכותלחנוכה. וכדי שלא ליצור קנאה בין הילדים היהודים לבין הנוצריםהנהיגו לחלק דמי חנוכה גם ליהודים.1. האם זהו אכן המקור למנהג זה ?2. אם כן האם מותר לתת דמי חנוכה לילדים או שיש בכך משוםחוקות הגויים ?

נרות חנוכה לאדם הנמצא בחו"ל

הרב יעקב אריאל
אדם הנמצא בחו"ל במקום שאין לו אפשרות להדליק נרות - האםיכול לצאת ידי חובה בנרות המודלקים בביתו על ידי בניו (הגדולים) או אשתו?

זמן הדלקת נר חנוכה בצה"כ - המשך

הרב יעקב אריאל
הרב ענה שבגר"א סובר שמדליקים בשקיעה הראשונה אבל רובישראל נהגו להדליק בצאת הכוכבים של הגר"א שהיא אינה שקיעהואינה צאת הכוכבים לפי השו"ע וא"כ מה מקורם?

הדלקת נר חנוכה בבתים משותפים

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
באיזה מקום צריך להניח את נר החנוכה בבית משותף?

סופגניות – האם יש בהן בישולי עכו"ם

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
ברבות מן הקונדיטוריות עובדים גויים בבישול ובאפייה, והם אלה שעוסקים בהכנת הסופגניות למכירה בחנוכה. הסופגניות עשויות מבצק סמיך, דומה לזה של לחם, אלא שמטגנים אותם בשמן עמוק. האם מותר לגוי להניח אותן במחבת כשאת האש מדליק ישראל?

תפילת מנחה לאחר הדלקת נר חנוכה

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
אדם שמדליק נר חנוכה לפני השקיעה, כגון בערב שבת, האם חייב להתפלל מנחה לפני הדלקת נר חנוכה, או שהוא יכול להתפלל גם אחר כך? ואם נניח שמעיקר הדין צריך להתפלל לפני הדלקת הנר, האם בדיעבד יוכל להתפלל גם לאחר שהדליק?

לימוד בליל הושענא רבה

הרב יעקב אריאל
האם חובה להישאר ללמוד תורה בליל הושענא רבה?

ערבות להושענות

הרב יעקב אריאל
אלו ערבות כשרות להושענות?

ישיבת סוכה בגשם

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"א, האם יש משום בל תוסיף במי שיושב בסוכה (בשאר ימים ולא בלילא') כשיורד גשם ואם לא, מדוע? בכבוד,