נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

כתיבת סמס או אימייל בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שלום. האם ניתן לכתוב: א.סמס ב.אימייל בחוה"מ?

שבירת צלחת באירוסין בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם הנוהג הוא לשבור כוס בחוה"מ , או שמא לא שוברים כוס באירוסין בחוה"מ. נא תשובת הרב בדחיפות.

כתיבה" לאתר אינטרנט בחוה"מ"

הרב יעקב אריאל
כת"ר סובר שכתיבה בחוה"מ במחשב מותרת.אולם מה לגבי כתיבה לתוך אתר אנטרנט בחוה"מ, כוונתי לאופן כזה של כתיבה שהוא גלוי וניכר לכל אחד - כך שלפני הכתיבה לא היה עניין מסוים בכתובים ואילו לאחר הכתיבה שנעשתה בחוה"מ יש חדש בנמצא.וכן האם מותר להגיה ספר קודש או/ו ספר תורה בחוה"מ, הרי הרמב"ם כותב שאפילו את ספר ה…

קנייה בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מערכת סטריאו בחול המועד?

קשירת שרוכי נעליים בחול המועד

הרב יעקב אריאל
קשירת שרוכי נעליים בחול המועד?האם מותר לקשור שרוכי נעליים בחול המועד?

כתיבה בחוה"מ והעסקת פועלים

הרב יעקב אריאל
1. האם מותרת כתיבה בחוה"מ לצורך מבחן באוניברסיטה או מבחןפסיכומטרי?2. האם מותרת כתיבה בחוה"מ בטלפון נייד (הודעות SMS) וכןבמחשב ?3. האם מותר להעסיק פועלים שהחלו את עבודתם לפני חוה"מבשיפוץ הבית כאשר יש חשיבות שיסיימו את השיפוץ מוקדם ככל האפשרבכדי שלא אאלץ לשלם שכירות בבית בו אני מתגורר כיום ?

טיול בחול המועד סוכות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצאת לטיול בחול המועד סוכות?מה דין שינה מחוץ לסוכה בטיול?וכן אכילה מחוץ לסוכה?

קבלת משלוח בחול המועד

הרב יעקב אריאל
קבלת משלוח בחול המועדזכיתי בוי וי די של סרט.האם מותר לי לקבלו מדואר מיהודים בחול המועד?

גילוח בחול המועד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אני יודע שאסור לגלח בחול המועד כדי לא ליכנסליום טוב מנוול אבל מה אם שבת חול המועד ויום טוב האחרון האםאין ענין שלא ליכנס מנוול? ומה אם אלה הטוענים שהש"ע דיברבזמן שהיו מספרים את הזקן עם מםפריים פעם ב... ואז בוודאישאין סיבה שיגלחו דווקא במועד, אבל היום למי שמגלח כל יוםלמה שלפחות בשבת ויום טוב…

כתיבה ועבודה בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
1. באיזה מצב ואיזו כתיבה מותרת בחוה"מ2. האם אדם שחייב לעבוד בחוה"מ יכול לעבוד או שעליו לקחת ימי חופש?

הלבשת בגדי שבת לילדים בחול המועד

הרב יעקב אריאל
לילדים בגיל 7 ו-9, אם ילבשו בגדי שבת כל חול המועד, לאישארו בגדים לחג האחרון ונאלץ לכבס. האם עדיף להלבישם בגדי חול?

דישון בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לדשן עץ פרי (לימון, תפוז) בחול המועד? מדובר בשניעצים בגינת הבית. העלים נראים כמושים וצריכים פיזור 4 כפות דשן(20-20-20) ליד העץ. טרחה מועטה ביותר.

אמירת "ויהי נועם" במוצ"ש בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שאלה לרבלפי הטעם שאין אומרים ויהי נועם במוצאי שבת כשחל יום טוב באותושבוע היות ואומרים "ומעשה ידינו ..." שצריך ששת הימים להיותנקראים ימי המעשה. ובכן לפי טעם זה היינו ראויים לומר "ויהינועם" במוצאי שבת (יום א סוכות) שהרי כל ששת הימים הבאיםנקראים חול המועד (הדגש על הביטוי חול) היינו שהותרו ששת הימיםבמעש…

הכשרת מיקרוגל בחול המועד

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, שכחנו להכשיר את המיקרוגל לפני החג , כידוע בדרךכלל לא נוהגים להגעיל כלים בחול המועד אבל כיוון שכאן לאמדובר ממש בהגעלה אולי כן ניתן לעשות זאת בחול המועד?

שמירת נתונים בזכרון מחשב

הרב יעקב אריאל
מועדים לשמחה.האם בשמירת נתונים בזכרון המחשב יש איסור יתר מאשר כל פעולהחשמלית? האם שייך כאן 'בונה' או 'תיקון כלי', גם שלא לשיטתהחזו"א? האם יש הבדל בין שמירה בזכרון הפנימי של המחשב לביןזכרון חיצוני [דיסקים למיניהם]? - בשש"כ כתב בשם הגרשז"א (פ'סו הערה ריא) שיש בזה איסור בונה או תיקון כלי כששומר בזיכרון…

יום אזכרה

הרב יעקב אריאל
השנה יחול יום האזכרה השנתי לאבי ז"ל בשבת. איך יש לנהוג בעליה לקבר - עולים ביום ששי או ביום ראשון?

אבלות ליל שביעי

הרב יעקב אריאל
האם להלכה במקרה של ליל טבילה מקלים בליל שביעי של אבלות מצד מקצת היום ככולו (יו"ד שצה)האם יהיה הבדל בכה"ג בקים פר"ו ללא קיים וכן למי האבל האיש או האשה (ומילא השאלה האן תטבול בליל שביעי?)תודה.

ישיבה חגיגית בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
אני בשנת אבל על אבי רציתי לשאול את כבוד הרב האם אוכל להשתתף בישיבת סיכום חגיגית שתהיה בבית מלון עם ארוחה חגיגית?

דיני קדיש יתום

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. למיטב ידיעתי קדיש דרבנן יכול להיאמר ע"י מי שאיננו יתום. יש האומרים שגם לאחר אמירת המזמור בתפילה("למנצח בנגינות") גם ניתן לומר קדיש ע"י מי שאיננו יתום ולחיזוק הדברים יאמר שלאחר קריאת התורה גם נאמר חצי קדוש ויכול הוא להיאמר ע"י כל גברא וגברא. אם כך מה הם החילוקים בעניין ההיתר לאמירת הקדיש…

אבל כש"ץ ביום העצמאות ויום ירושלים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,מובא בהלכות אבלות שאבל לא יעבור לפני התיבה בשבתות וימים טובים (למנהגי האשכנזים) וכן בחול המועד וכן במוסף בראש חודש (ויש שנהגו כל תפילות ראש חודש). לגבי יום העצמאות ויום ירושלים לא מצאתי התייחסות בספרים שחיפשתי - בין מצד שאלו חגים חדשים או שהספרים נכתבו על ידי מי שלא מכיר בחגים אלו.  מה יהי…
toraland whatsapp