נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

נר חנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהזמינו אותי לערוך חופה באחד מלילות חנוכה ומבקשים שאדליקבאולם גם נר חנוכה.בהנחה שרוב האנשים באולם לא מדליקים בביתם ובהנחה שלאיתארגן מנין ערבית במקום (ולכן אין דין בית כנסת לאולם) האם מותרלי להדליק בברכה?תודה וכל טוב

הדלקה בשתי פתחים מפני החשד

הרב יעקב אריאל
מתוך דברי המשנה ברורה (ס"ס תרע"א) על דברי הרמ"א שכיוםשנהגו להדליק בפנים אין חשד ואין צורך להדליק בשתי פתחים למישיש לו,משמע רק כאשר בפועל נוהגים כן, כפי שהיה בעבר בחו"ל. האם כיום שנהגו רבים בא"י להדליק כמו מעיקר הדין מחוץ לביתאו לחצר, האם חוזר הדין של חשד ויצטרכו להדליק בשתי הפתחים?

זמן הדלקת נר חנוכה בצה"כ

הרב יעקב אריאל
מה המקור לזמן הדלקת נר חנוכה למדליקים בצאת הכוכבים לפיהגאונים. הרי השו"ע שפסק צאה"כ כוונתו לצה"כ של ר"ת,הראשונים שכתבו מהשקיעה הכוונה לשקיעה שניה (כך כתבהמשנ"ב), שהיא קודמת לצה"כ של ר"ת ברבע שעה בערך, ולפיהגר"א מדליקים בשקיעה הרגילה מהתכסות השמש. וא"כ מההמקור להדלקה בצה"כ של הגר"א כאשר אין דעה הדוגל…

היכן חתן מדליק נרות חנוכה?

הרב יעקב אריאל
חתן שמתחתן בחנוכה ובשעת צאה"כ הוא בבית הוריו ולאחר החתונהנכנס לדירה עם אשתו היכן ידליק את הנרות?

הדלקת נרות חנוכה בבית מלון

הרב יעקב אריאל
אנו מתארחים לשבת בר מצווה בבית מלון.היכן עלינו להדליק את נרות החנוכה?

הדלקת נרות ע"י בת רווקה

הרב יעקב אריאל
1. מהו ההיתר ההלכתי בימינו לפטור בנות רווקות בנות מצווהאשכנזיות מלהדליק נרות חנוכה ?2. האם בת שנהגה להדליק בביתה חייבת להדליק בפנימיה ?3. האם בת רווקה שלא נהגה עד היום להדליק יכולה לקבל עלעצמה מנהג זה ?

ניקוי החנוכיה ביום האחרון

הרב יעקב אריאל
האם מותר ביום האחרון של חנוכה לאחר שהנרות כבו, לנקות אתהחנוכיה? אישתי עשתה בטעות כן, האם נהגה נכון?

מקום הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. פתח ביתי פונה לחצר הפרטית שלנו, ולא ניתןלראות אותו מהרחוב. מכאן שאין פרסום הנס בהדלקת נרות שם.אני יכולה להדליק נרות בשער החצר הפונה לרחוב, וגם במרפסתהקומה השניה הפונה לרחוב. אשמח לדעת איזו מהאפשרויות הללועדיפה. תודה וחג שמח.

הדלקת נרות חנוכה מאוחר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בנר הראשון של חנוכה אני מוזמנת לחתונה במקום רחוק מביתי.באולם הרי לא אוכל להדליק נרות, ועד שאחזור הביתה כבר יהיהמאוחר ובודאי תכלה כבר רגל מן השוק. הורי חילונים כך שאינייכולה לסמוך על כך שהם ידליקו נרות, או יברכו עליהם כשורה.מה עלי לעשות? האם בכל זאת אפשר להדליק נרות גם מאוחר?האם עדיף ל…

שאלות בענייני חנוכה

הרב יעקב אריאל
שאלות בעניני חנוכה א. בחור צעיר הנוהג לפי מנהג האשכנזים ולא נמצא רוב ימיהחנוכה בביתו אלא בישיבה ובטיול האם ראוי שידליק גם לבדו ,פרט לנר שמדליקים עליו גם בביתו? ב. האם נכון שמקובל לפסוק כי אין לברך על חנוכיה ממנורותחשמל גם אם אין לו חנוכיה אחרת…? (כך משמע מרובהפוסקים העוסקים בשאלה זו.) ג…

הדלקה למי שטס בחנוכה

הרב יעקב אריאל
אדם שיוצא מביתו בשעות אחר הצהריים כדי לטוס מארה"ב לארץ,ואיש לא ישאר בביתו, האם צריך להדליק נר חנוכה? כיצד?

חנוכה על אילן גבוה

הרב יעקב אריאל
שלום רב, ההלכה הבאה מובאת ע"י הרב רונן נוייבירט, ונסמכת על אילןגבוה: הרב מרדכי טנדלר בשם סבו הגר"מ פיינשטיין. וזו ההלכה: "אם חלונו גבוה יותר מ20 אמה אך יש בתים וחלונותכנגדו בגובה יחסי של פחות מ-20 אמה מוטב שידליק שםבברכה, כיוון שיש פרסום הנס כלפי העולם בכך, ולכל הפחות ישפרסום הנס כלפי בני ביתו." …

"הנרות הללו"

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת בקשר לקטע הנרות הללו שאנו אומרים אחרי הדלקת הנרות מי חיבר את הקטע הזה?,וממתי התחילו לומר זאת בעבר?  (אם אפשר יעזור לי מקור)

חנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,לדעת הרב מתי צריך לכתחילה להדליק נרות חנוכה, עם השקיעה או עם צאת הכוכבים ולכמה זמן ישאר דלוק?תודה מראש

זמני הדלקת נרות חנוכה ותפלת ערבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,בדרך כלל יוצא לי להתפלל ערבית בצאת הכוכבים או קרוב לה אבל איני מקפיד בכך ולמעשה פשוט מתפלל בהזדמנות הראשונה שבא לידי.1. בחנוכה אדליק את הנרות בצאת הכוכבים אז מתי אני צריך להתפלל ערבית?2.ואם התשובה היא שצריך להקדים ערבית מה אעשה אם אין לי מניין קרוב לבית שיקדים ערבית כדי שאספיק להדליק ב…

עדיפות בזמן הדלקת נרות חנוכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,מה העידפות להדלקה בין שתי האפשרויות הבאות:הדלקת נרות חנוכה בדירתי בשעה 00:-00:20 בערב (השעה בה אני מגיע מהעבודה)או הדלקה במשרד מיד עם צאת הכוכבים ובהשתתפות החברים למשרד שחלקם כלל אינם מדליקים נרות חנוכה.כלומר האם העדיפות היא למקום בו אני גר כרגע או למקום בו תבוצע ההדלקה בזמנה ובפרסום…

הדלקת נר חנוכה למי שמתגורר לבד

הרב יעקב אריאל
שלום. מה דין זקנה המתגוררת לבדה ואין מי שיבוא לבקרה לגבי הדלקת נר חנוכה. היא מדליקה בתוך ביתה (לא בחלון ולא בפתח ביתה)?

הדלקת נר חנוכה לחייל נשוי

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.אני חייל נשוי וברב ימי החנוכה אני לא אהיה בבית. אשתי שתחי' תהיה בזמן הזה בבית הוריה שמתגוררים בסמוך אלינו. אני רוצה לציין שאשתי אחרי לידה ולכן בתקופה האחרונה אנחנו גרים אצלם.השאלה שלי היא האם עדיף שאני אדליק בצבא, אשתי תדליק בבית הוריה? או שאבא של אשתי ידליק ויתכוון להוציא אותה וגם אותי בצ…

עלות השחר בחנוכה

הרב יעקב אריאל
1) עד איזה עלות השחר מותר להדליק נרות חנוכה בברכה? עלות השחר הראשון שזה 90 דקות לפני הנץ או עלות השחר השני שזה 72 דקות לפני הנץ? 2) האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים והאם יש הבדל אם האדם נמצא לבדו או עם בני משפחתו? אשמח לקבל תשובות מכבוד הרב

פלג המנחה בחנוכה

הרב יעקב אריאל
1) אם אדם יוצא מביתו אחרי פלג המנחה אבל אמור לחזור מאוחר בערב האם מותר לו להדליק נרות חנוכה כבר בפלג המנחה עם ברכה או שעדיף שידליק נרות בברכה אחרי שחוזר לביתו בערב? 2) אם מותר לו להדליק בפלג המנחה עם ברכה האם הוא אמור להתפלל אז ערבית? 3) האם בתשובות לשאלה 1 ולשאלה 2 יש הבדל בין אשכנזים לספרדים ובי…